SAD: Mladi smatraju da trans osobe trebaju koristiti koje god toalete žele

07. 10. 2019

Izvor: Transserbia via PinkNews
Foto: Creative Commons/Zackary Drucker/Broadly Gender Spectrum Collection

Transrodnim osobama treba dozvoliti da koriste koje god toalete žele, odnosno one u kojima se osjećaju prijatno, zato što “nisu seksualni prestupnici/e”, smatra većina mladih ispitanika/ca u istraživanju koje je objavljeno u časopisu The Journal of Homosexuality.

Prema istraživanju sprovedenom na Univerzitetu u Michigenu, 79 procenata mladih između 14 i 24 godina starosti smatra da upotreba javnih toaleta ne treba da bude ograničena trans statusom osobe.

Ova većina, koja podržava trans osobe i praksu upotrebe toaleta u kojima se osjećaju opušteno, kaže da je njihova odluka zasnovana na četiri ključna faktora.

To su: činjenica da je upotreba toaleta privatna stvar i da treba da bude lična odluka; da je izbor toaleta pitanje slobode i ljudskih prava; da trans osobe nisu seksualni prestupnici/e; i da primoravanje trans osoba da koriste određene toalete njih dovodi u rizične situacije.

Istraživači iz Michigena analizirali su odgovore 683 osobe na pitanja koja su upućivana SMS porukama na sedmičnom nivou, a učesnici/e istraživanja su bili iz različitih dijelova SAD-a, iako je većina bila iz Michigena.

Voditeljica istraživanja, Halley Crissman, je izjavila: „Suprotno tekućim mjerama u mnogim školama, mladi koje smo ispitivali ne podržavaju ograničavanje upotrebe javnih toaleta kada su u pitanju trans osobe. To nam pokazuje da se stavovi mladih ljudi o trans osobama i njihovoj upotrebi toaleta razlikuju od narativa koji se često predstavljaju u javnosti i javnim diskusijama.“

Ova saznanja stižu u trenutku kada se takozvani „zakoni o upotrebi toaleta“ („bathroom bills”) uveliko razmatraju u SAD-u, a prava trans osoba počinju da se pojavljuju u kampanjama kandidata/kinja za predsjedničke izbore 2020. u SAD-u.

Međutim, ovi rezultati se razlikuju od rezultata Gallupovog istraživanja iz maja 2019. godine, prema kojima su stavovi o mjerama u vezi sa upotrebom javnih toaleta od strane trans osoba i dalje bili podijeljeni oko pitanja da li trans osobe mogu da koriste toalete koje žele.

Naime, prema tom istraživanju, 51% Amerikanaca/ki smatra da trans osobe moraju da koriste toalete u skladu sa spolom koji im je pripisan po rođenju. 44% ispitanika/ca izjavili su da trans osobe treba koriste toalet u skladu sa svojim rodnim identitetom.

Međutim, Gallupovo istraživanje je uključivalo osobe u SAD-u od 18 godina i starije, dok su istraživanjem Univerziteta u Michigenu obuhvaćeni/e i mlađi ispitanici/e.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!