Sarajevski otvoreni centar predstavio izvještaj o napretku BiH kada su u pitanju prava LGBTI osoba

Piše: Redakcija
Foto: SOC

U četvrtak, 6. septembra, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra održana je prezentacija izvještaja Praćenje provedbe Preporuke CM/Rec (2010) odbora ministara/ministrica o mjerama suzbijanja diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Novi izvještaj je nastao na osnovu verzije iz 2012/2013. godine i sadrži grupe pitanja zasnovane na strukturi Preporuke, te je sastavljen od različitih dijelova, u skladu sa nadležnostima ministarstava i institucija kojima je upućen.

O izvještaju, usporedbi današnjeg stanja s onim od prije pet godina, kao i utvrđenim nedostacima implementacije postojećih zakona i potrebnim modifikacijama postojećih zakona kako bi se regulisalo pitanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, odnosno o preporukama regulisanja tog pitanja, govorile su Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru, i autorica izvještaja Amina Dizdar, volonterka Sarajevskog otvorenog centra na programu Ljudska prava LGBTI osoba.

Predstavljanju izvještaja prisustvovali/e su predstavnici/e različitih ministarstava iz oblasti koje obuhvata ovaj izvještaj, predstavnici/e ambasada, te Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH.

Zahvaljujući konitinuiranoj suradnji sa državnim institucijama, i radu nevladinih organizacija civilnog društva, BiH je usvojila izmjene i dopune postojećeg Zakona o zabrani diskriminacije, tako da sada osnova zabrane diskriminacije uključuje adekvatno navedene termine seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i spolne karakteristike. Važno je naglasiti da Zakon o zabrani diskriminacije jedini navodi spolne karakteristike kao osnov za zabranu diskriminacije, koji ovim putem bar zakonski štiti interspolne osobe.

Ostvaren je napredak kada su u pitanju regulisanje zločina iz mržnje, kao i spremnost institucija za zaštitu prava LGBTI osoba kroz organizirane obuke na temu diskriminacije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje protiv LGBT osoba za sudije/tkinje i tužitelje/ice koju je organizirao Sarajevski otvoreni centar, kao i Train the Trainer program u okviru kojeg službenici/e obučavaju svoje kolege/ice o zločinima počinjenim iz mržnje i nasilju nad LGBT osobama. Kao rezultat ovog rada, imenovana je kontakt osoba za žrtve krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBT osobama (kantonalna tužiteljica u Kantonu Sarajevo), što bi značilo da se svaka LGBTI osoba koja je bila žrtva krivičnog djela počinjenog iz mržnje može direktno obratiti tužilaštvu i prijaviti incident.

Međutim, kako rezultati praćenja Preporuke kazuju, položaj LGBTI osoba još uvijek nije zadovoljavajući, posebice ako uzmemo u obzir da se krši sloboda na okupljanje što ilustrira slučaj administrativne šutnje i de facto zabrane protestnog marša povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije u 2017. godini. U oblasti zdravstva česti slučajevi narušavanja privatnosti pacijenata, subjektivno iznošenje mišljenja zdravstvenih radnika/ca, kao i upotreba uvredljivih i pogrešnih termina (npr. tvrdnja da je homoseksualnost bolest) su problemi sa kojima se suočavaju LGBTI osobe u BiH. Segment zdravstva je pogotovo problematičan kada se govori o transrodnim osobama, jer ne postoji nijedno sistemsko rješenje koje bi pokrilo segment prilagodbe spola.

Također je potrebno nužno regulisati pitanje stanovanja jer se broj LGBTI beskućnika/ca povećava.

Na prezentaciji je naglašeno kako će Sarajevski otvoreni centar nastaviti suradnju sa institucijama kako bi unaprijedili položaj LGBTI osoba, te pozivaju sve institucije da rade na implementaciji postojećeg zakonodavnog okvira, koji predstavlja jedan od ključnih problema.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!