SOC objavio godišnje izvještaje o stanju ljudskih prava LGBT osoba i žena u BiH u 2013. godini

07. 04. 2014
Rozi izvještaj – Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH u 2013.

Sarajevski otvoreni centar je prošle sedmice objavio godišnje izvještaje o stanju ljudskih prava LGBT osoba i žena u BiH u 2013. godini.

Rozi izvještaj: Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH u 2013 predstavlja dokumentaciju kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH tokom prošle godine, analizira trendove (i pozitivne i negativne) i daje direktne preporuke bosanskohercegovačkim institucijama koje su nadležne za zaštitu ljudskih prava svih građana_ki bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet.

Homofobija i transfobija ostaju visoko rasprostranjene u BiH, a na njih izostaje ili ima vrlo malo reakcija vlasti kako bi imenovale takvu vrstu diskriminacije, uznemiravanja i nasilja. Kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH predstavlja mnogo širi spektar pojedinačnih slučajeva diskriminacije ili nasilja koji upućuju na institucionalno i legislativno zanemarivanje i nepoštivanje potreba i prava LGBT osoba, te nevoljkost državnih institucija da provode bh. zakone.

Annual Report on the State of Women’s Rights in BiH in 2013.(Godišnji izvještaj o stanju prava žena u BiH u 2013.) je trenutno dostupan samo na engleskom jeziku, te analizira stanje prava žena u BiH u prošloj godini, sa specijalnim fokusom na stanje u oblasti edukacije, ekonomske uključenosti, žena pripadnica manjinskih društvenih grupa, političke participacije žena, porodičnog nasilja, ratnog seksualnog nasilja i trgovine ljudima. Izvještaj također pruža preporuke koje se odnose na hitne mjere koje treba poduzeti kako bi se popravilo stanje prava žena u BiH.

Rodno zasnovana nejednakost je ozbiljan problem, kao i diskriminacija žena u pristupu tržištu rada i roditeljskim pravima, dok žene i dalje nisu dovoljno zastupljene u javnoj i političkoj sferi. Nasilje nad ženama i djevojčicama je i dalje na alarmantnom nivou.
Ukoliko želite štampani primjerak ovih izvještaja ili dodatne informacije, možete ih dobiti tako što ćete kontaktirati Sarajevski otvoreni centar.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!