SOC povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije: Potreban je intenzivniji rad na pravima LGBT osoba

06. 05. 2015

SOC logo 2 - 00317. maj se od 2005. godine se obilježava kao Međunarodni dana borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOT). Ovaj datum se obilježava u više od 130 zemalja svijeta i službeno je priznat od velikog broja država, kao i od samog parlamenta Evropske unije. Tim povodom je Sarajevski otvoreni centar predstavio svoj planirani program za obilježavanje ovog značajnog dana.

17. maja 1990. homoseksualnost je skinuta sa liste mentalnih bolesti Svjetske zdravstvene organizacije, i od tada se taj dan obilježava kao podsjećanje na važnost poštivanja ljudskih prava LGBT (lezbejki, gejeva, biseksualnih i trans*) osoba širom svijeta. To je takođe i povod za organizaciju različitih akcija kojima se skreće pažnja na diskriminaciju i nasilje s kojima se još uvijek suočava ova populacija. LGBT osobe čine od 3-12% stanovništva svakog društva, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Međutim, i pored toga, ovi građani i građanke BiH, zbog nasilja, straha, isključivanja i diskriminacije, ostaju u potpunosti nevidljivi u bh. društvu.

“Bosna i Hercegovina do sada nije proaktivno radila na borbi protiv homofobije i transfobije, niti je poduzela odgovarajuće mjere kako bi svim LGBT osobama omogućila uživanje jednakih prava sa drugim građanima/kama BiH. Države u okruženju su u mnogim pitanjima naprednije od BiH. U Hrvatskoj se već deset godina uspješno organizira godišnji protestni marš – Parada ponosa, a istospolnim parovima je omogućeno sklapanje životnih zajednica. Slovenija je otišla mnogo dalje, te je izjednačila heteroseksualne i homoseksualne brakove. Crna Gora je prva država u našoj regiji
koja je usvojila strategiju i akcioni plan za poboljšanje kvalitete života LGBT osoba, a grupu predvodi osobno premijer Crne Gore. U Srbiji se provodi strategija i akcioni plan za suzbijanje diskriminacije, koji uključuje mjere vezane za LGBT osobe. Albanija, također, u različitim ministarstvima radi na pitanjima zaštite prava LGBT osoba”, stoji u saopćenju SOC-a.

“Ovim putem pozivamo sve institucije države BiH i entiteta, konkretno – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i entitetska ministarstva – da otpočnu intenzivniji rad kada su u pitanja prava LGBT osoba. Smatramo da ne bismo trebali dopustiti da Bosna i Hercegovina bude izolovan slučaj u evropskoj porodici država koje garantiraju jednaka prava svim svojim građankama i građanima, uključujući i LGBT osobe”, poručuje SOC.

Kompletan program Sarajevskog otvorenog centra povodom IDAHOT-a možete pogledati ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!