Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u BiH prezentiran u Parlamentu BiH

07. 12. 2016

15384641_1108387362614868_1371571340323784356_oPiše: Ajdin Tinjak

Na 32. tematskoj sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Bosne i Hercegovine, održanoj jučer (06.12.2016.) u Sarajevu, prezentiran je Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Još 2013. godine Sarajevski otvoreni centar (SOC), zajedno sa nekoliko drugih organizacija koje se bave ljudskim pravima, uputio je prijedlog za izradu Specijalnog izvještaja o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, te je u Strategiji Institucije ombudsmena za period 2016-2021. planirana izrada ovog izvještaja. Također, Zajednička komisija za ljudska prava, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PS BiH) je u junu prošle godine usvojila zaključak kojim je pozvala Instituciju ombudsmena za ljudska prava u BiH da kreira Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u BiH.

Kako je navedeno u samom Izvještaju izrada Specijalnog izvještaja o stanju LGBT osoba u Bosni i Hercegovini predstavlja sveobuhvatno istraživanje statusa i prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini i sadrži podatke i informacije dobijene od javnih vlasti, nevladinih organizacija, akademskih stručnjaka, kao i primjere iz prakse Institucije ombudsmena.

Na jučerašnjoj prezentaciji između ostalog rečeno je da je cilj Specijalnog izvještaja o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini utvrđivanje trenutnog stanja i stvarnog pristupa ljudskim pravima od strane pripadnika LGBT zajednice, ukazivanje nadležnim tijelima koje mjere je potrebno preduzeti radi unapređenja položaja ove populacije, kao i podizanje svijesti građana Bosne i Hercegovine i informiranje javnosti o trenutnom stepenu ostvarivanja prava LGBT osoba.

„Za svaku demokratsku državu imperativ je osiguranje jedanakog tretmana svake osobe, koja se nalazi pod njezinom jurisdikcijom, bez obzira na pripadnost. Izostajanje ovog principa vodi nejednakostima, isključenjima, marginalizaciji i netoleranciji, a što u konačnici rezultira društvenim podjelama“, kazala je Ombudsmen Jasminka Džumhur.

Posebno poglavlje Izvještaja posvećeno je medijima i izvještavanju o LGBT zajednici. Kako je navedeno stav javnosti o LGBT osobama kreiraju isti oni faktori koji utječu i na formiranje percepcije javnosti o bilo kojem drugom društveno-socijalnom pitanju. Dakle, na formiranje pozitivnih ili negativnih stavova utječu: način izvještavanja o LGBT temama u medijima, komentari vezani za iste, koji ponekad mogu prerasti u govor mržnje, izostanak javne osude takvih istupa, istupi javnih ličnosti i predstavnika političkih stranaka, kao i stavovi osoba iz obrazovne i akademske zajednice. U istom poglavlju data je preporuka javnim servisima kao i svim medijskim kućama, štampanim i elektronskim medijima u BiH da rade na podizanju svijesti i promociji prava LGBT osoba u cilju senzibiliziranja javnosti i podizanja svijesti o njihovim pravima.

15288542_1108387349281536_3791446969517170930_oKada je riječ o preporukama iz samog Izvještaja treba izdvojiti i preporuke nosiocima javnih funkcija, od kojih se traži da otvorenje istupaju u zaštiti LGBT populacije povodom pojedinačnih incidenata i generalno, te političkim partijama da u svoje programe uvrste teme zaštite od diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

„Imajući na umu nedavni iskorak institucija u usvajanju pravnih rješenja, ali i javnih politika koje se tiču ili uključuju prava LGBTI osoba, izvještaj sadrži i tri vrlo bitne preporuke koje bi trebalo što prije implementirati. Te preporuke se tiču rješavanja pitanja pokrivanja prilagodbe spola kroz zdravstvenu zaštitu za trans osobe, pitanja adekvatne zaštite prava na okupljanje LGBTI osoba, te pitanje pravnog priznavanja istospolnih zajednica života u Bosni i Hercegovini. Neizmjerno me raduje što vidimo izvještaj u kojem je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH prepoznala probleme LGBTI osoba u BiH i dala vrlo jasne preporuke u mnogim oblastima. Ukoliko se dalje usvoje prijedlozi zaključaka sa današnje sjednice, koji uključuju predstavljanje Izvještaja i u entitetskim parlamentima i Skupštini Brčko distrikta, upućivanje preporuka nadležnim organima, te izvještavanje Zajedničke komisije za ljudska prava od strane Institucije ombudsmena o realizaciji preporuka na šestomjesečnoj osnovi, mislim da ćemo vidjeti još snažniji i sistematičniji progres u oblasti ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba u cijeloj BIH. Budući da je ovo bila inicijativa Sarajevskog otvorenog centra, kojoj su se pridružile i druge organizacije, smatram ovo velikim uspjehom i za civilno društvo“, rekla je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra.

U zaključku, Ombudsmeni izražavaju nadu da će Izvještaj skrenuti pažnju na položaj LGBT osoba u bosanskohercegovačkom društvu. Način na koji jedno društvo tretira LGBT osobe oslikava način na koji se društvo odnosi prema svemu što je različito, a upravo u različitostima se ogleda bogatstvo i progresivnost jednog društva, navodi se u zaključku.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!