Srbija: Većina slučajeva nasilja nad LGBT osobama dešava se iz mržnje, samo jedan slučaj završio na sudu

26. 07. 2017

Izvor: GayEcho

Udruženje “Da se zna” iz Beograda upozorilo je da je za godinu dana od osnivanja evidentiralo 70 slučajeva nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama u Srbiji, od kojih su dvije trećine zločini inspirisani mržnjom, da su od evidentiranih napada samo tri slučaja prijavljena, a da je samo jedan imao sudski epilog.

Predstavljajući izvještaj “Uloga policije u jačanju prevencije i mehanizama zaštite od zločina iz homofobije i transfobije u Srbiji” u Novom Sadu, predsjednica udruženja Dragoslava Barzut kazala je da čak i u slučaju koji je presuđen nije uzeto u obzir da je u pitanju zločin iz mržnje, iako je počinilac priznao da ga je iritiralo to što se žrtva oblačila kao žensko.

Ona je podsjetila da je zločin iz mržnje uveden u legislativu Srbije 2013. godine, ali je i dodala da od tada do danas nije donijeta niti jedna presuda na toj osnovi.

– Zločin iz mržnje još uvek nije dovoljno prepoznat ni kod policije, niti u tužilaštvu i sudstvu. Ovaj izveštaj trebalo bi da doprinese implementaciji te kvalifikacije, ali i drugim oblastima, jer je deset preporuka koje su proizašle iz njega poslato MUP-u – kazala je predsjednica udruženja “Da se zna”.

Ona je navela da se preporuke odnose na usvajanje Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba, nastavak sprovođenja Strategije rada policije u zajednici kroz usvajanje akcionog plana i definisanje radnog mjesta oficira za vezu u policiji “sistematizacijom MUP-a, a ne da bude samo pridodato primarnom poslu”.

– Imamo utisak da policija samo deklarativno štiti LGBT zajednicu. Da bi se situacija promenila potrebna je i kontinuirana edukacija policijskih službenika, koji moraju imati nultu toleranciju na nasilje i voditi se motivom za napad – rekla je Dragoslava Barzut.

Navodeći da je 40 odsto ispitanih policajaca navelo da “ne bi voljeli da imaju LGBT osobu za kolegu”, predsjednica udruženja “Da se zna” je ocijenila da takav stav može dovesti do “sekundarne viktimizacije kao posljedice ličnog mišljenja”.

U izvještaju se konstatuje i da napredak u saradnji policije sa LGBT organizacijama i žrtvama postoji, ali da i dalje najveći napori i finansiranje edukacije dolaze iz civilnog sektora a ne od strane države ili iz državnog budžeta.

Izvještaj “Uloga policije u jačanju prevencije i mehanizama zaštite od zločina iz homofobije i transfobije u Srbiji” je rezultat programa “Stand with LGBTTIQA persons – Same protection for everyone” koga je podržala ambasada Holandije u Srbiji.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!