Sterilizacija kao uvjet za kiruršku prilagodbu spola krši ljudska prava

13. 03. 2015

trans flaggU utorak je Evropski sud za ljudska prava donio presudu u korist turskog trans* muškarca kojem je odbijena molba za operaciju prilagodbe spola zbog toga što nije bio steriliziran. Turska mu mora isplatiti odštetu.

Y. Y. je još 2005. od lokalnog suda zatražio dopuštenje za kiruršku prilagodbu spola, ali mu je molba odbijena jer prema turskom Građanskom zakoniku osoba koja se podvrgava operaciji prilagodbe spola mora prethodno biti sterilizirana. Sud je također smatrao da operacija nije nužna za održanje njegovog mentalnog zdravlja iako je imao psihijatrijski nalaz da je transeksualna osoba i da bi to bilo u njegovom interesu.

Godine 2013. Y. Y. se ipak podvrgnuo kirurškoj prilagodbi spola jer mu je nova molba, ponovo podnesena lokalnom sudu, odobrena.

U međuvremenu je podnio i tužbu protiv Turske Evropskom sudu za ljudska prava, koji je sada, nakon sedam godina, donio odluku. Sedmočlano sudsko vijeće jednoglasno je presudilo da je Turska prekršila prava tužitelja iz članka 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima (pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života). Poštovanje tužiteljeva fizičkog integriteta, prema mišljenju Suda, isključuje obvezu sterilizacije.

Sud je također utvrdio da trajna sterilizacija kao obavezni uvjet za operaciju prilagodbe spola nije potrebna u civiliziranom društvu i da predstavlja kršenje Konvencije te ponovio da je sloboda određivanja vlastita roda bitan dio prava na samoodređenje. Odluka je obvezujuća za države članice Vijeća Evrope.

LGBT organizacije zadovoljne su odlukom, no ILGA-Europe skreće pozornost na to da se ona odnosi samo na sterilizaciju kao uvjet za podvrgavanje operaciji prilagodbe spola, a ne i na sterilizaciju kao uvjet za pravno priznavanje roda općenito. Odluka se ne odnosi niti na druge uvjete koje transrodne osobe moraju ispuniti kako bi dobile dopuštenje za kiruršku prilagodbu spola, kao što je npr. psihijatrijsko mišljenje.

Dvadeset od 47 država članica Vijeća Evrope (potpisnica Konvencije), uključujući npr. Francusku i Italiju, postavlja uvjet nepovratne sterilizacije za pravno priznanje roda. Među njima je bila i Danska sve do prošle godine, kada je usvojila progresivan zakon kojim su ukinuti svi zahtjevi za medicinskim intervencijama, kao što su psihijatrijska dijagnoza, sterilizacija i hormonska terapija, i uvedena je jednostavna administrativna procedura za dobivanje putovnice, vozačke dozvole, rodnog lista i ostalih dokumenata u novom rodu.

U Hrvatskoj, prema novom pravilniku kojim se reguliraju uvjeti za promjenu spola ili život u drugom rodnom identitetu, podvrgavanje medicinskim postupcima (što uključuje kiruršku prilagodbu spola, sterilizaciju i hormonsku terapiju) ne smije biti uvjet za priznanje promjene spola ili života u drugom rodnom identitetu.

Izvor: Lori.hr

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!