Stevan Milivojević iz crnogorskog LGBT Forum Progresa uključen u projekt Natalia

12. 12. 2014

SM_05_H2 (1)Druga osoba iz Crne Gore koja će se uključiti u projekt Natalia bit će Stevan Milivojević, izvršni direktor LGBT Forum Progresa, prve LGBT organizacije u Crnoj Gori, saopćeno je iz Civil Rights Defendersa. On je jedan od rijetkih outovanih gay muškaraca u Crnoj Gori, što ga čini izloženim različitim oblicima nasilje i diskriminacije, uključujući fizičke i verbalne napade, kao i prijetnje smrću zbog njegove seksualne orijentacije.

“Projekt Natalia će imati veliki utjecaj na moj osjećaj sigurnosti i dobrobiti. Učinit će da se više fokusiram na posao bez razmišljanja o lošim aspektima koji se mogu dešavati, kao što su verbalni i fizički napadi i prijetnje smrću”, rekao je Stevan. “Projekt Natalia pravi veliku razliku jer znam da ću u slučaju incidenta uvijek iza sebe imati prijatelje/ice i kolege/ice koji će biti tu, bit će obaviješteni i moći će pomoći. Zato je projekt Natalia jedinstven i zaista mijenja stvarnost branitelja/ica građanskih prava koji/e su u opasnosti”, dodao je.

Stevan je također član vladinog Savjeta za zaštitu od diskriminacije i bio je jedan od organizatora prve parade ponosa u Crnoj Gori koja se desila u julu 2013. godine.

Crna Gora je konzervativno društvo u kojem su mnoge LGBT osobe nevidljive i ne mogu se outovati zbog straha od posljedica. Fizički napadi, govor mržnje, prljave medijske kampanje i prijetnje nasiljem su česti. Kao što su pokazale nedavne parade ponosa, iskorištavanje prava na slobodu izražavanja, kao i na okupljanje, može biti dočekano ekstremnim nasiljem.

Ovo je jasno pokazano na paradi ponosa u Budvi 2013. godine kada je preko 2.000 demonstranata, od kojih su neki vikali “Smrt gejevima”, bacali kamenje, boce i ostale predmete na policiju koja je štitila osobe koje su učestvovale u paradi kraj mora. Činjenica da je Podgorica Pride ove godine, uz snažnu policijsku zaštitu, održan bez ijednog incidenta, je važan korak naprijed.

“Branitelji/ce ljudskih prava na zapadnom Balkanu, a posebno oni/e koji/e rade na problemima koji se posmatraju kao osjetljivi za društvo ili za osobe koje donose odluke, još uvijek su izloženi visokim rizicima i prijetnjama. Zbog toga je bitno da Civil Rights Defendersi nastave činiti Natalia Project sistemom sigurnosnog alarma koji je dostupan braniteljima/cama ljudskih prava u regiji koji/e su izloženi/e nekoj vrsti rizika”, rekla je Marie Månson, programska direktorica za podršku braniteljima/cama ljudskih prava izloženim riziku pri Civil Rights Defendersima.

Natalia Project će u narednim sedmicama također početi da se implementira u Makedoniji i na Kosovu.

Natalia Project je vitalna komponenta opsežnog sigurnosnog programa koji štiti branitelje/ice ljudskih prava izložene riziku. Svrha alarmnog sistema je da upozori Civil Rights Defenderse i kolege/ice osobe koja je pod zaštitom o vremenu i mjestu napada. Prijavljivanjem na www.nataliaproject.org postajete dio globalne mreže koja reagira pri napadu na branitelja/icu ljudskih prava.

Izvor i foto: Civil Rights Defenders

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!