Treninzi o trans specifičnim pitanjima su od velike važnosti za zdravstvene radnike/ce u BiH

Piše: Liam Isić
Foto: SOC

U Sarajevu je u decembru održan trening za psihologe/inje i psihijatre/ice pod nazivom “Medicinski aspekti prilagodbe spola: O adekvatnom, trans specifičnom i inkluzivnom pružanju usluga i podrške trans osobama u procesu tranzicije”. Na treningu su bile prisutne psihologinje i psihijatrice Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Doma zdravlja Kantona Sarajevo, Fondacije Krila nade, Centra za mentalno zdravlje Hadžići, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Centra za mentalno zdravlje Vogošća, Centra za mentalno zdravlje Novi Grad i Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo.

Kako bismo saznali/e da li je ova vrsta edukacije bila korisna za psihologinje i psihijatrice koje su bile prisutne na treningu, te da li je potrebno organizirati više edukacija za zdravstvene radnike/ce na ovu temu, razgovarali/e smo s nekima od njih, pa tako i sa doc. sc. dr. med. Nerom Zivlak-Radulović, načelnicom Klinike za psihijatriju u Banjaluci. Ona kaže: “Edukacije su način da se stvari o kojima se malo zna prestaju mistifikovati, što je slučaj i sa osobama u procesu tranzicije. Otvoreni razgovori otvaraju prostor za postavljanje pitanja, a samim tim i za istraživanje, promjenu ranijih uvjerenja i otklanjanje predrasuda. Profesionalno, trening je donio nove informacije o promjenama koje nas čekaju u procesu medicinske klasifikacije rodne inkongruencije i terminoloških promjena u odnosu na aktuelnu terminologiju u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti. Za mene su najznačajniji bili dio sa živom bibliotekom i mogućnost da čujem lična iskustva. Informacije koje sam dobila pomoći će mi da adekvatnije usmjerim svoje intervencije kod osoba koje su eventualno u stanju preispitivanja svog pola ili u procesu tranzicije.”

Za psihologinju i psihoterapeutkinju Đanu Lončarica održani trening je značajan jer je dobila bitne informacije o osobama koje su u procesu prilagodbe spola. “Ovaj tip edukacija definitivno je podrška našem radu u praksi kao psihoterapeutkinjama i psihologinjama. Posebno su mi značajna iskustva naših kolegica i edukatorica koje imaju veliko iskustvo u radu s transrodnim osobama. Najznačajnije mi je to što mogu da doživim i razumijem stanja kroz koja prolaze transrodne osobe. Kad razumijemo ljude, ne samo kognitivno, nego i emocionalno, imamo uslove za razvijanje odnosa i povjerenja, što je uslov bez kojeg se ne može u psihoterapijskom radu s bilo kojom osobom. Bilo mi je zadovoljstvo prisustvovati treningu.”

Psihologinja na Klinici za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Iva Čolak, kaže da je važno da svaka osoba (barem bazično) bude informirana o ovoj temi, zato što su transrodne osobe dio naših obitelji, škola, zajednice. “Rad na Klinici za psihijatriju često znači rad sa različitim. Međutim, različito nije uvijek patološko. Dio mog svakodnevnog rada odnosi se na pružanje podrške osobama koje dolaze iz konteksta bolničkog i/ili ambulantnog liječenja, te po potrebi i njihovim obiteljima. Nije neophodno biti uposlen/a u zdravstvu da biste bili svjesni/e kako stigma i diskriminacija ne zaobilaze niti jedan kontekst. Važno je da kao (stručne) osobe razumijemo koliko podrška značajno, univerzalno i jednako za sve utječe na mentalno zdravlje. To je naročito točno za transrodne osobe, s obzirom na njihov status manjine i stres koji to podrazumijeva. Diskriminacija, nerazumijevanje, a nerijetko i nasilje nad ‘drugačijima’ je žalosna svakodnevnica. Važno je da kao stručnjaci i stručnjakinje budemo protuteža.

Na osnovu izjava psihologinja i psihijatrica možemo zaključiti da je jako važno nastaviti sa edukacijama ove vrste. Zdravstveni radnici/e su tu da bi pružili/e zdravstvene usluge svojim pacijentima/icama, bez diskriminacije bilo koje vrste. Na osnovu njihovih izjava, te samog prisustva na treningu o potrebama transrodnih osoba u zdravstvu, jasno je da su psihologinje i psihijatrice u BiH zainteresirane za ovu temu, te se žele što više educirati kako bi pružile adekvatnu zdravstvenu zaštitu i usluge svojim transrodnim pacijentima/cama.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!