U Crnoj Gori je polovina LGBT populacije diskriminirana na radnom mjestu

24. 10. 2014

PassEndaNow_652x315Među aktivnim stanovništvom Crne Gore postoji 10.000 LGBT osoba, dok među zaposlenima ima oko 7.000 LGBT osoba, zaključak je LGBT Foruma Progres. Skoro polovina visokoobrazovanih pripadnika/ca LGBT populacije, tačnije njih 43 odsto, pretrpjelo je neku vrstu diskriminacije na radnom mjestu, pokazalo je istraživanje koje je predstavio Progres.

Istraživanje koje je sprovedeno od 5. do 20. oktobra pokazalo je da je svaki/a treći/a pripadnik/ca LGBT zajednice u Crnoj Gori bio/la žrtva homofobije ili transfobije na radnom mjestu. Direktor LGBT Foruma Progres, Stevan Milivojević, saopštio je da je, prema rezultatima istraživanja pod nazivom Diskriminacija LGBT osoba na tržištu rada, čak 73 odsto anketiranih LGBT osoba iskusilo homofobiju i transfobiju na radnom mjestu.

– Naglasili su da se takve situacije naročito dešavaju uoči ili nakon nekih društvenih događaja, javnih aktivnosti LGBT organizacija ili nakon pisanja medija o LGBT tematici – saopštio je Milivojević.

Rezultati su pokazali da se 90 odsto anketiranih, odnosno njih 27, suočilo sa psihološkim pritiskom od strane kolega na poslu, poput postavljanja ličnih pitanja i iznošenja komentara u vezi sa bračnim statusom i potomstvom.

Više od 90% anketiranih LGBT osoba, sa visokom stručnom spremom, smatra da je u datim okolnostima opravdan i osnovan strah LGBT zajednice od diskriminacije i daljih posledica.

Isto istraživanje je pokazalo da je oko 67 odsto anketiranih istaklo da su im lično poznati primjeri diskriminacije i nefer tretman LGBT osoba na poslu. Naveli su da su takvi primjeri posebno poznati u sektorima trgovine, ugostiteljstva, organima uprave, policiji i vojsci. Anketirane LGBT osobe smatraju da su među LGBT najviše diskriminisane transrodne osobe, zatim LGBT pripadnici manjina, posebno Romi, potom LGBT osobe sa invaliditetom i na kraju starije LGBT osobe.

Tačno 87 odsto anketiranih je svjesno ili im je poznato da se posebno sa izazovima diskriminacije suočavaju transrodne osobe, koje trpe najveće probleme pri traženju, zadržavanju posla ili pri unapređenju – kazao je Milivojević.

Izvor: GayEcho

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!