U New Yorku izdan prvi rodni list sa oznakom ‘intersex’

02. 01. 2017
Sara Kelly Keenan

Izvor i foto: lgbtqnation.com
Piše: Redakcija

Grad New York je prošle sedmice izdao prvi rodni list sa oznakom “interex” umjesto “muško” ili “žensko”, i to za Saru Kelly Keenan iz Kalifornije.

“Koliko je poznato interACT-u, Keenan ima prvi rodni list sa oznakom ‘intersex'”, rekao je Alesdair Ittelson, zamjenik direktora intersex zagovaračke grupe interACT. “Znamo da ima još jedan rodni list u kojem postoji oznaka ‘hermafrodit’, kao i nekoliko rodnih listova u kojima spol nije preciziran.”

Keenan, koja za sebe koristi ženski rod, postala je prva osoba iz Kalifornije, i druga po redu osoba u SAD-u, čiji je rod sudskim nalogom prepoznat kao nebinaran u septembru prošle godine. Keenan je za NBC OUT izjavila da je rođena sa kombinacijom muških i ženskih spolnih karkteristika i da je odgojena kao “djevojčica koja ne može prizvoditi hormone”.

Ovo nevjerovatno postignuće bi moglo popločati put za ostale intersex individue.

“Ne odlučuju sve intersex osobe da se zakonski identificiraju tako”, rekla je Keenan za NBC Out, “i neće svi roditelji odlučiti da svoje dijete identificiraju tako na rodnom listu. Ali za one koji/e to žele, mora postojati ta mogućnost.”

Spol koji se nalazi na rodnom listu jedne osobe je jako bitan, objasnio je advokat organizacije Lambda, Paul Castillo, jer to često utječe na druge lične dokumente.

“U SAD-u rodni list često omogućava pristup velikom broju javnih usluga, a potreban je i za kreiranje ključnih ličnih dokumenata, kao što su lične karte i pasoši”, rekao je Castillo.

No, pored praktične, postoji i emotivna korist. “Imati rodni list sa rodnim određenjem koje nije ni muško ni žensko omogućava osjećaj potvrđivanja za veliki broj nebinarnih i intersex osoba”, objasnio je on.

Keenan je jedna od nekoliko intersex i nebinarnih osoba koje su utrle put adekvatnom i tačnom zakonskom prepoznavanju spola i roda. Ranije prošle godine, Jamie Shupe iz Oregona je postala prva osoba u SAD-u čiji je rod zakonski priznat kao nebinaran. Tu je i Dana Zzyym, interex osoba iz Colorada, koja je tužila State Department zbog odbijanja da joj se izda pasoš sa tačnim rodnim određenjem. Federalni sudac je State Department zamolio da preispita svoju odluku, na što se još uvijek čeka.

Keenan kao naredni korak planira promijeniti vozačku dozvolu.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!