Usvajanje Zakona o životnom partnerstvu u Crnoj Gori bi omogućilo da LGBTIQ osobe žive dostojanstveno

20. 06. 2018

Izvor i foto: prcentar.me

Usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola u Crnoj Gori omogućilo bi LGBTIQ osobama da žive dostojanstveno kao ostali građani/ke, smatraju predstavnici/e te zajednice, dok u Mitropoliji crnogorsko-primorskoj Srpske pravoslavne crkve zahtijevaju da se taj akt povuče iz procedure.

Predsjednik Upravnog odbora Queer Montenegra, Danijel Kalezić, je na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, rekao da je taj Zakon potreban zbog toga što LGBTIQ osobe hoće da žive kao svi ostali.

“Ovaj Zakon nam je potreban zato što hoćemo ono što nam pripada i zbog toga što imamo pravo da, kao svi ostali građani i građanke, živimo dostojanstvene živote”, rekao je Kalezić.

On je kazao da LGBTIQ osobe bez osnovnih prava žive cijelih života.

“To će ovaj Zakon promijeniti. I usvajanje ovog Zakona će, konkretno, konačno učiniti da mi budemo dostojanstveni građani i građanke Crne Gore, koji cijelih svojih života jednako doprinose ovoj zemlji, imaju iste obaveze prema ovoj zemlji i ovom društvu, ali nemaju jednaka prava”, kazao je Kalezić.

Zakonsko rješenje je, kako je podsjetio, rezultat sedam godina borbe LGBTIQ zajednice.

Predsjednica Upravnog odbora Foruma Progres, Bojana Jokić, kazala je da Nacrt Zakona obuhvata veliki dio osnovnih prava, koji istopolni parovi u Crnoj Gori nemaju i predstavlja, kako je rekla, značajan iskorak u odnosu na prethodni “nepostojeći zakonski okvir iz domena regulisanja prava istopolnih zajednica”.

“Ovaj Zakon će pozitivno da utiče na smanjenje stope marginalizacije LGBTIQ osoba, kroz izjednačavanje pravnog okvira sa ostatkom populacije”, rekla je Jokić.

Generalna direktorica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Blanka Radošević Marović, kazala je da je nacionalna LGBT politika značajno napredovala posljednjih godina.

“Predstoji, naravno, još dosta posla, jer zaštita ljudskih prava, posebno ranjivih grupa, je društveni proces koji zahtijeva vrijeme. Jačali smo partnerski odnos sa nevladinim sektorom iz oblasti zaštite prava i sloboda LGBT osoba. Pozdravila bih aktivno zalaganje i spremnost LGBT zajednice i nevladinih organizacija, koje se bave ovom djelatnošću, da zajedničke aktivnosti učinimo još boljim“, rekla je Radošević Marović.

Nacionalna politika, kako je ocijenila, počinje da se prepoznaje na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

“I tu, naravno, ima razlike. Ni svaka sredina, ni okruženje, nisu isti. Jačanjem dijaloga sa predstavnicima lokalnih samouprava približićemo građanima realnost u kojoj žive LGBTIQ osobe u Crnoj Gori”, navela je Radošević Marović.

Ona je kazala da je Nacrtom zakona posebno normirano izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su, kako je dodala, regulisani imovinski odnosi partnera.

“Partneri imaju pravo na međusobno nasljeđivanje i u tom dijelu predviđena je i primjena Zakona o nasljeđivanju. Nacrtom je regulisan i poreski status partnera. Partneri su u pogledu prava i obaveza, u sistemu zdravstvenog osiguranja i zaštite, izjednačeni sa pravima svih drugih osiguranika, a isto tako u pogledu prava iz socijalne i dječje zaštite”, kazala je Radošević Marović.

Zajednica života, kako je dodala, podrazumijeva zajedničku i posebnu imovinu, raspolaganje tom imovinom, pravo na nasljeđivanje imovine partnera koji je preminuo i pravo na nasljeđivanje penzije.

“Omogućavanjem osobama istog pola ostvarivanje ovih prava, ničim se ne ugrožavaju niti umanjuju prava drugih”, kazala je Radošević Marović.

Šefica Odsjeka za političke, evropske integracije i trgovinu u Delegaciji Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Plamena Halacheva, kazala je da EU želi da pomogne Crnoj Gori da poboljša kvalitet života LGBT zajednice, navodeći da se ne može tolerisati bilo kakvo ugrožavanje na osnovu pola i seksualne orijentacije.

“LGBT osobe imaju ista prava, kao i drugi pojedinci i ljudska prava im se ne smiju negirati. Kulturne i vjerske vrijednosti, ne mogu biti opravdanje za bilo kakvu diskriminaciju, uključujući i diskriminaciju LGBT osoba”, istakla je Halacheva.

Crnogorsko društvo je, kako smatra, napravilo važne korake da zaštiti LGBT osobe, a EU će i dalje “podržavati sve napore u cilju poboljšanja politike i zakona, kako bi se podigla svijest građana i kvalitet života LGBT osoba”.

Protojerej Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve, Velibor Džomić, smatra da je Nacrt zakona klasičan primjer plagijata hrvatskog Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola iz 2014. godine.

“Ako postoji primjer plagijata, to je ovo ovdje, što mi vidimo ispred nas. Ne mogu da shvatim i prihvatim saopštenu tezu da je radna grupa bila vrlo kreativna. Čak su nekreativno prepisivali ovaj Nacrt zakona. Umjesto da ste bili pošteni i da ste rekli: Mi smo ljudi ovo prepisali iz Hrvatske i da ste obavijestili javnost”, rekao je Džomić.

Naslov Zakona je, kako je rekao, smišljen da prevari javnost u Crnoj Gori, jer je, kako smatra, riječ o Nacrtu zakona o homoseksualnim zajednicama.

“Crna Gora, ovim predloženim Nacrtom zakona, zapravo daje pravni smisao i uvodi u pravni poredak homoseksualne zajednice i to treba da pošteno kažete”, kazao je Džomić.

Crna Gora prvi put, kako je rekao, dobija “homoseksualne matičare i homeseksualne kumove”.

“Ovaj Nacrt zakona dovodi do toga da će u jedan sat, jedan matičar da vjenča Anu i Marka, a u dva Miraša i Vukotu. To je činjenica”, smatra Džomić.

On je kazao da je zbog “obmane javnosti”, razvod zajednice nazvan raskidom.

“Prvi put u istoriji Crne Gore će jedan sudija razvoditi i brakove i raskide homoseksualnih partnerstava. Šta je matični registar životnog partnerstva? To je isti registar kao i registar bračnika, odnosno vjenčanih. Po svemu sudeći, isti organ će voditi i registar takozvanih homoseksualnih zajednica i bračnika, rođenih, umrlih itd. Tako da Crna Gora prvi put dobija homoseksualnu matičnu službu”, ocijenio je Džomić.

Nacrt Zakona, kako smatra, je atak na djecu.

“Pitanje starateljstva homoseksualno opredijeljenih osoba nad djecom, naravno maloljetnom, uređeno je članovima 55 i 56 ovog Nacrta. U te zajednice mogu se uvoditi djeca iz prethodnog braka, koje je jedan od partnera imao. Umjesto da je to izričito zabranjeno, pa da kažem da ste makar za to bili korektni”, rekao je Džomić.

On je pozvao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava da obustavi usvajanje Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola i da, kako je rekao, sve vrati na početak.

“Mislim da je Crnoj Gori potreban dijalog o tim zajednicama, o tim ljudima, o načinu rješavanja problema, o sagledavanju njih u kontekstu društvene zajednice, a ne izolovano, kako se oni ovdje postavljaju”, rekao je Džomić.

Ekspertkinja Ivana Jončić, istakla je da su odredbe Nacrta zakona o životnom partnerstvu lica istog pola usklađene sa Ustavom Crne Gore i da, kako je dodala, sadrže adekvatna i prihvatljiva rješenja, kojima se uređuje životna zajednica dva lica istog pola.

“Ovako postavljen Zakon obećava implementaciju, koja nije praćena teškoćama, koje se ne bi mogle prevazići, niti dodatno zahtijeva izmjenu postojećih pozitivnih propisa u oblastima, koje su regulisane i ovim Zakonom”, ocijenila je Jončić.

Izvršni direktor NVO Spektra, Jovan Ulićević, rekao je da je prošlo vrijeme u kojem se može pričati da ljudska prava određene grupe ugrožavaju ljudska prava druge grupe.

“Ovdje se ne radi o obmanjivanju javnosti, o uvođenju homoseksualnih brakova na mala vrata. Radi se o ostvarivanju različitih prava, koja će nama da olakšaju živote”, kazao je Ulićević.

LGBTIQ osobe, kako je rekao, svaki dan doživljavaju nasilje, diskriminaciju i strah “da držimo nekoga za ruku”.

“Osjećamo strah, kada su naši partneri i partnerke bolesni, da kažemo da su to naši partneri i partnerke, da zatražimo pravo da uđemo i bolnicu i da budemo pored naših voljenih dok im trebamo. Osjećamo strah da zatražimo bilo koje pravo koje se tiče zajednica i koje većina heteroseksualnih parova ima po rođenju”, kazao je Ulićević.

Prava LGBTIQ osoba, kako je kazao, ne ugrožavaju prava heteroseksualne zajednice, niti vjerske zajednice.

“Vjerujemo da smo svi obavezni, i mi ovdje i svi građani i građanke Crne Gore da se naučimo poštovanju dostojanstva i integriteta svakog ljudskog bića”, smatra Ulićević.

Predsjednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, smatra da je Nacrt zakona o životnom partnerstvu lica istog pola isto što i NATO bombardovanje 1999. godine, “ali u oblasti duha”.

“Ovo je anticivilizacijski Zakon, kada govorimo o civilizaciji koja je utemeljena na porodici. Ovo je i duboko antiporodični, ali i antiustavni Nacrt zakona, zbog toga što mi ovdje imamo surogat braka, podvalu da nije riječ o braku, a zapravo se na mala vrata želi uvesti homoseksualni brak i uništiti institucija braka”, ocijenio je Milačić.

On smatra da se crnogorsko društvo mora pozabaviti tradicionalnom porodicom, koja je, kako je dodao, najugroženija u Crnoj Gori.

“Vi iz Ministarstva bi trebalo da više snage, energije i znanja posvetite mjerama za očuvanje zdrave, tradicionalne porodice. Zamislite djecu koja imaju tatu i tatu ili mamu i mamu. Šta će da kažu vršnjaci toga djeteta kada dođe u školu? Kako će da se ponašaju? To su traume za čitav život. I zato kažem, ne dirajte djecu”, poručio je Milačić.

On smatra da se “po ovom pitanju” mora raspisati referendum.

“Dosta nam je bježanja od referenduma, na najvažnije teme u ovoj zemlji, na teme koje polarizuju ovo društvo. I pozivam Ministarstvo i Vladu da, ukoliko žele da proguraju ovakav antiporodični Zakon, da hitno raspišu referendum”, poručio je Milačić.

Nacrt zakona o životnom partnerstvu lica istog pola na javnoj raspravi bit će do 25. juna.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!