Washington: Učenicima/cama je odsad na raspolaganju opcija ‘nebinarno’

07. 01. 2019

Izvor: Transserbia.org
Foto: Astrid Riecken/ for The Washington Post

Obrazovni sistem državnih škola glavnog grada SAD postaće jedan od prvih u ovoj zemlji koji će porodicama omogućiti da u formularima za upis dece u škole odaberu i opciju „nebinarno“, umesto samo „M“ i „Ž“.

Planirano je da promena stupi na snagu ove školske godine, a odgovorni u školama Vašingtona, Okrug Kolumbija, izjavili su da je taj potez deo širih napora da se transrodnim i učenicima koji se rodno ne određuju omogući da se u učionicama osećaju sigurno i dobrodošlo.

„Mi u državnim školama Vašingtona cenimo ličnost deteta i predano smo radili na tome da omogućimo sigurnost i inkluzivnost u učionicama svim našim učenicima,

Obrazovni sistem državnih škola glavnog grada SAD-a postat će jedan od prvih u ovoj zemlji koji će porodicama omogućiti da u formularima za upis djece u škole odaberu i opciju “nebinarno”, umesto samo “M” i “Ž”.

Planirano je da promjena stupi na snagu ove školske godine, a odgovorni u školama Washingtona izjavili su da je taj potez dio širih napora da se transrodnim i učenicima/cama koji/e se rodno ne određuju omogući da se u učionicama osjećaju sigurno i dobrodošlo.

“Mi u državnim školama Washingtona cijenimo ličnost djeteta i predano smo radili na tome da omogućimo sigurnost i inkluzivnost u učionicama svim našim učenicima, zaposlenima i porodicama, bilo kroz različite mjere, programe, grupe afiniteta ili kroz naše obrasce za upis. Ponosni smo na to što pružamo podršku i dobrodošlicu LGBTQ učenicima”, piše u izjavi za javnost.

Ova promjena je došla nakon što se Trumpova administracija potrudila da ograniči priznanje trans osoba na federalnom nivou, uz to da je Odjeljenje za obrazovanje vlade odbacilo preporuke koje je uveo Obama, a koje su upućivale škole na to da se posebno odnose prema trans učenicima i učenicama.

Prošle jeseni, Odjeljenje za obrazovanje države Oregon također je uvelo mogućnost odabira opcije “X” u obrascima za upis u školu, koja je na raspolaganju roditeljima ukoliko im se djeca ne određuju u okvirima koncepta rodne binarnosti.

U Minneapolisu također postoji način da porodice obavijeste administraciju i nastavnike ukoliko se djeca rodno ne određuju. Učenici/e također mogu da obavijeste upravu škole ako koriste neko drugo ime umesto onog iz dokumenata.

Nebinarnost se odnosi na osobe koje svoje rodne identitete ne smatraju striktno muškim ili ženskim, a može se odnositi i na neke trans i queer osobe.

Ovi formulari za upis u škole u Washingtonu omogućit će nastavnicima da budu upoznati s tim koji se od njihovih učenika/ca identifikuju van okvira rodne binarnosti, umjesto da ih o tome obavještavaju njihovi roditelji. Predstavnici škola kažu da će im prikupljanje ovakvih podataka omogućiti da utvrde imaju li dovoljno resursa, uključujući i rodno neutralne toalete i vannastavne aktivnosti.

Predstavnik organizacije Gender Spectrum, koja se bavi ljudskim pravima i rodnom inkluzivnošću, posebno u školama, kaže da su se škole širom države bavile tim kako da u svoje datoteke uključe učenike koji se ne identifikuju u okvirima rodne binarnosti, i dodao da neke od njih nemaju logističkih mogućnosti za dodavanje treće opcije u obrasce za upis jer njihovi kompjuterski sistemi mogu da kategorizuju učenike jedino u muškom i ženskom rodu.

Često ne postoji ni politička volja da se ove prepreke prevaziđu, niti razumijevanje toga zašto je uvođenje treće opcije važno.

Promjenom obrasca za upis u vašingtonskim školama šalje se važna poruka svim porodicama, ne samo onima s djecom koja se rodno ne određuju. “To je prilika da pokažemo da podržavamo rodnu raznolikost kod djece”, rekao je predstavnik organizacije Gender Spectrum, “i to je nešto s čim će svi morati da se upoznaju i iskomuniciraju.”

Pretprošle godine glavni grad SAD-a uveo je rodno neutralne vozačke dozvole, u kojima je građanima/kama dozvoljeno da biraju između muškog, ženskog i “X” kao oznaka za rod.

Majka jedne trans djevojčice, koja ide u školu u Washingtonu, kaže da ova novina s obrascima ukazuje na jednu inkluzivniju obrazovnu zajednicu, i dodaje da će za svoju četvorogodišnju kćerku obilježiti polje “Ž” jer se ona identifikuje kao djevojčica.

Odnos prema transrodnoj djeci u školama goruće je političko pitanje posljednjih godina u SAD-u. Trans učenici/e širom zemlje tužili/e su lokalne vlasti zbog onemogućivanja pristupa toaletima koji su u skladu s njihovim rodnim identitetom.

Vrhovni sud SAD-a je pretprošle godine vratio slučaj Gavina Grimma na niži federalni sud, koji je presudio u Grimmovu korist i utvrdio da je škola prekršila njegovo ustavno pravo time što mu je zabranila pristup muškom toaletu.

Trump je prošlog mjeseca izjavio da njegova administracija razmatra promjene načina tretiranja trans osoba koje su predviđene zakonom, kao i izmjenu definicije roda tako da se rod izjednači sa spolom osobe.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!