Žive li pripadnici/e LGBT populacije u kantonima?

federalni-parlament-prazne-klupePiše: Ajdin Tinjak
Foto: Midhat Poturović (RFE/LE)

“Vezano za Vaše traženje, obavještavam Vas da Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode nije razmatrala pitanja koja se odnose na LGBT teme. Komisija nema poseban plan rada pa tako ni vezano za ovu problematiku”, odgovaraju iz sekretarijata Skupštine Srednjobosanksog kantona (SBK) na pitanje: “Da li se Komisija od formiranja bavila pitanjima koja imaju dodirnih tačaka sa LGBT temama i da li Komisija do kraja svog mandata ima u planu provođenje određenih aktivnosti vezanih za LGBT populaciju?”

Iznenađeni? Ne. Opće je poznato i nažalost, prihvaćeno da u glomaznom državnom aparatu, od lokalnog nivoa, preko Distrikta, kantona, entiteta do državnog vrha, postoje komisije, radna tijela, odbori…, koji su svrha sami sebi jer rijetki od njih rade ono što bi trebali, zbog čega su osnovani. Pa zašto bi onda bilo iznenađenje da jedna komisija za ljudska prava i građanske slobode, kao radno tijelo zakonodavne vlasti jednog kantona, nema plan rada i program. Nije čak iznenađenje da, ne samo jednom nego niti u jednom od 10 kantona u Federaciji BiH skupštinske komisije nadležne za ljudska prava i slobode ne rade u kapacitetu kojem bi trebale. Ovoj tvrdnji ide u prilog i podatak da npr. Komisija za ravnopravnost spolova Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) u mandatnom periodu 2010 – 2014. nije održala niti jednu sjednicu. Odbor za jednakopravnost spolova i odbor koji u nadležnosti ima i ljudska prava i građanske slobode Livanjskog kantona, u istom mandatnom periodu također nije održao niti jednu sjednicu, itd. itd.

“Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova od formiranja nije imao nikakvih dodirnih tačaka sa LGBT temama, a u narednom periodu će provoditi sve aktivnosti koje se tiču ovog Odbora, pa naravno i aktivnosti LGBT populacije ukoliko bude postojala potreba i upiti za istima. Navedene aktivnosti će provoditi sukladno zakonskim i podzakonskim dodijeljenim nadležnostima”, odgovaraju na naš upit iz Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona.

Istražavanje za portal LGBT.ba, koje je imalo za cilj upoznavanje javnosti sa aktivnostima komisija kantonalnih skupština koje u svojoj nadležnosti imaju ljudska prava i slobode, potvrdilo je hipotezu da nadležna radna tijela kantonalne zakonodavne vlasti ne aktualiziraju problematiku LGBT populacije. Upit smo poslali na nadležne komisije svih 10 kantona u Federaciji BiH, a odgovor je stigao od tri. Treći odgovor koji smo dobili, i koji također nije otvorio prostor za dalja pitanja i istraživanja o predmetnom slučaju, stigao je iz Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), u kojem nas obavještavaju da se Komisija za ravonpravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine ZDK “u dosadašnjim aktivnostima nije bavila LGBT temama, niti je poznato da je do kraja mandata planirala da se bavi ovim temama, s obzirom da još nije donijela Program rada za mandatni period”.

Ono što je uvijek problematično kada se otvori neko pitanje na koje vlast treba ponuditi odgovor je pitanje nadležnosti. U praksi je na hiljadu primjera prebacivanja odgovornosti sa jednog na drugi nivo vlasti, sa nižeg na viši i ponovo vraćanje na niži, s jedne agencije na drugu…, u svim segmentima društva (od prevoza učenika, nadležnosti za sječu šuma, čišćenja snjega…). Ljudskih prava i ograničavanja građanskih sloboda ne može biti u okvirima jedne, druge, treće ili koje već razine vlasti, jer taj segment društva ne bi trebao biti ograničen administrativnim linijama i upadati u problematiku nadležnosti, što nažalost nije slučaj u sistemu u kojem živimo. Pripadnik LGBT populacije koji živi u Bihaću, kanton Unsko-sanski, entitet Federacija, država Bosna i Hercegovina, suočava se sa istim diskriminatornim problemima kao pripadnik LGBT populacije koji živi u Bosni i Hercegovini, entitetu Federaciji, kantonu Bosanko-podrinjskom, u Goraždu.

Ovim kratkim istraživanjem sigurno je skrenuta pozornost na činjenicu da oni/e koje biramo na izborima primaju plate i naknade u komisijama koje u većini slučajeva postoje samo kako bi oni/e koje biramo na izborima primali plate i naknade. Sedam kantonalnih komisija koje nisu željele odgovoriti na naš upit potvrđuju i to da baš briga one koji smo birali na izborima (i koji/e primaju plate i naknade!) za novinarske upite i problematiku o kojoj pišu (u ovom slučaju LGBT populacija).

Na kraju donosimo spisak svih deset kantonalnih komisija koje u svojoj nadležnosti imaju ljudska prava i građanske slobode (Nije greška u nazivu Komisije u HNK, oni “obrađuju” problematiku MUP-a i ljudskih prava paralelno. Vjerovat ćemo da su to objedinili zbog ušteda, a ne zbog toga što nisu znali gdje smjestiti praćenje MUP-a ili praćenje ljudskih prava i sloboda):

– Skupština Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) – Komisija za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode

– Skupština Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK) – Odbor za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova

– Skupština Tuzlanskog kantona (TK) – Komisija za pravdu, ljudska prava, građanske slobode

– Skupština Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) – Komisija za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno društvo

– Skupština Unsko-sanskog kantona (USK) – Komisija za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost spolova

– Skupština Kantona Sarajevo (KS) – Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

– Skupština Posavskog kantona (PK) – Odbor za društvene djelatnosti

– Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) – Komisija za praćenje rada MUP-a, ljudska prava i građanske slobode

– Skupština Srednjobosanskog kantona (SBK) – Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

– Skupština Livanjskog kantona (LK) – Odbor za pravdu, opću upravu, lokalnu samoupravu, ljudska prava i slobode

Obratite im se slobodno, oni vas sami sigurno neće tražiti!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!