Infografika – Prioritetne mjere za poboljšanje položaja LGBTI osoba

22. 10. 2019

Sarajevski otvoreni centar je uradio infografiku u kojoj je izdvojio tri, po njima, najvažnije mjere koje treba poduzeti za poboljšanje položaja LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini. Koje su to mjere, pročitajte u infografičkom prikazu u nastavku.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!