Jednaka zaštita za različitost: Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT za policijske djelatnike_ce

11. 11. 2013

Naslovnica-prirucnika-za-policijuU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija: Jednaka zaštita za različitost: Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT za policijske djelatnike_ce. Izdavači publikacije su Fondacija CURE, Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH i Sarajevski otvoreni centar.
Štampanje publikacije je finansirala Evropska unija.

Na ovom linku možete preuzeti PDF verziju.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!