Jednaka zaštita za različitost: Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT za policijske djelatnike_ce

11. 11. 2013

Naslovnica-prirucnika-za-policijuU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija: Jednaka zaštita za različitost: Priručnik o postupanju u slučaju kršenja ljudskih prava LGBT za policijske djelatnike_ce. Izdavači publikacije su Fondacija CURE, Fondacija Heinrich Boell – Ured u BiH i Sarajevski otvoreni centar.
Štampanje publikacije je finansirala Evropska unija.

Na ovom linku možete preuzeti PDF verziju.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!