Kome se obratiti ukoliko ste transrodna osoba iz BiH i želite ući u proces tranzicije?

Piše Liam Isić

Na osnovu činjenice da u Bosni i Hercegovini nemamo medicinsko osoblje koje se bavi pitanjem transrodnosti i ne pruža zdravstevne usluge potrebne transrodnim osobama koje žele ući u proces tranzicije, trenutačno jedini način da osoba uđe u proces tranzicije jeste odlazak u drugu državu u kojoj postoji stručno medicinsko osoblje koje može pružiti adekvatnu pomoć i usluge transrodnim osobama. S obzirom da su zakoni u Bosni i Hercegovini koji se odnose na transrodne osobe i njihov odnos sa zdravstvom nepostojeći ili neuređeni, zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove medicinske tranzicije, a s druge strane zakon uvjetuje promjenu oznake spola na ličnim dokumentima isključivo u slučaju stopostotne prilagodbe spola.

Transrodne_i državljani_ke Bosne i Hercegovine najčešće odlučuju da pokrenu proces tranzicije u susjednim zemljama – Hrvatskoj ili Srbiji, gdje postoje medicinski timovi koji rade s transrodnim osobama i pružaju im zdravstvene usluge koje su im potrebne. Tim ljekara čine specijalisti iz oblasti psihijatrije, endokrinologije i hirurgije. Ukoliko se transrodna osoba odluči na hormonalnu terapiju potrebno je da dobije dijagnozu F64.0 (šifra Međunarodne klasifikacije bolesti), koja predstavlja ”rodnu disforiju” ili ”transeksualnost”, do koje se dolazi razgovorima s psiholozima_ginjama i psihijatrima_cama. Transrodnost je još uvijek patologizirana, te je zbog toga potrebno dobiti dijagnozu koja predstavlja ”zeleno svjetlo” za početak hormonalne terapije.

Ako se transrodna osoba odluči na proces tranzicije u Hrvatskoj, na oficijelnoj stranici Trans Aida je moguće pronaći informacije o medicinskom osoblju u njihovoj državi, koje sadrže i kontakt informacije putem kojih se moguće obratiti direktno psiholozima_ginjama, psihijatrima_icama i endokrinolozima_ginjama. A ako se osoba odluči na proces tranzicije u Srbiji, informacije o njihovom medicinskom timu, kao i kontakt informacije, možete pronaći na oficijelnoj stranici Gaytena. Na početku je dovoljno obratiti se psihologu_inji koji_a za dalji proces izdaje uputnicu za psihijatra_icu, a usput može dati i kontakt informacije psihijatra_ice kojem_oj se možete javiti zarad dogovaranja termina nakon što dobijete mišljenje psihologa_inje.

Broj posjeta psihologu_inji zavisi od toga koliko psiholog_inja zaključi da je potrebno. Uglavnom se radi o dva do tri posjeta psihologu_inji, a psihologijski nalaz i mišljenje se izdaje na osnovu raznih načina psihologijskih ispitivanja, koja pokazuju da li postoje određene kontradikcije za nastavak tranzicije i otpočinjanje hormonalne terapije. Ukoliko kontradikcije ne postoje, izdaje se uputnica za psihijatra_icu. Kao i broj posjeta psihologu_inji i broj posjeta psihijatru_ici zavisi od toga koliko psihijatar_ica zaključi da je potrebno, a u većini slučajeva se isto radi o dva do tri posjeta psihijatru_ici. Na osnovu ispitivanja se izdaje mišljenje psihijatra_ice, u kojem također mora biti naglašeno da ne postoje kontradikcije za početak tranzicije.

Uz mišljenje psihologa_inje i psihijatra_ice, u kojem je potvrđena dijagnoza F64.0, slijedi obraćanje endokrinologu_inji koji_a izdaje spisak nalaza koje je potrebno uraditi prije izdavanja recepta za hormone. Svi nalazi trebaju biti uredni kako bi endokrinolog_inja pristao_la na izdavanje recepta. Ako su svi urađeni nalazi uredni, odlazak kod endokrinologa_inje se sastoji od potpisivanja informativnog pristanka od strane osobe koja kreće na hormonalnu terapiju, a sadrži spisak mogućih posljedica uzimanja hormonalne terapije. U konačnici informativnog pristanka stoji ”Izjavljujem da mi je dr. ______ omogućio_la postavljanje pitanja u vezi sa svime navedenim u dokumentu, da mi je odgovorio_la na sva moja pitanja, te da mi je posvetio_la dovoljno vremena kako bismo zajednički razmorili sve aspekte hormonalne terapije u postupku tranzicije. Razumio_la sam sva objašnjenja koja mi je doktor_ica dao_la.”. Nakon potpisivanja informativnog pristanka, doktor_ica izdaje recept za hormone s upustvima korištenja.

Ukoliko se osoba odluči na zahvate hirurške prirode, obraća se hirurzima_ginjama koji_e mogu objasniti kako operacije izgleda, kakvi oblici operacija postoje, koje su posljedice operacija itd. Od iznimne važnosti je da osoba nakon višestranog informiranja odluči šta tačno želi, kakvu vrstu operacije želi i šta očekuje od operacije, kako ne bi došlo do neželjenih ishoda, kao što je npr. neočekivani izgled tijela nakon urađene operacije, ili neočekivana nefunkcionalnost spolnih organa.

Kao što je na početku naglašeno, zdravstveno osiguranje Bosne i Hercegovine ne pokriva medicinski proces tranzicije svojim državljanima_kama, tako da troškove tranzicije osoba snosi sama. Nakon obraćanja psiholozima_ginjama, psihijatrima_cama i endokrinolozima_ginjama bitno je naglasiti da niste državljani_ke njihove države, kako bi vam mogli_e pružiti informacije o proceduri za strane državljane_ke, te informacije o cijenama posjeta, hormona, hirurških zahvata.

Ako postoje određeni detalji procesa tranzicije za državljane_ke Bosne i Hercegvine koje nismo naveli u tekstu, možete se obratiti na mail [email protected] kako biste dobili željene informacije.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!