Najava analize rezultata istraživanja potreba LGBT osoba u BiH

20. 05. 2013

research clipPrvi dio istraživanja potreba i problema LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini je završen. Upitnik je popunilo 550 osoba. Do kraja jula objavićemo detaljnu deskriptivno-statističku analizu rezultata istraživanja sa konkretnim preporukama za institucije.

Sarajevski otvoreni centar je od početka marta do sredine maja radio na istraživanju potreba LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini koji finansira Fond otvoreno društvo. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste saznati stvarne probleme i procijeniti konkretne potrebe LGBT osoba u BiH kako bi se moglo, preciznim podacima, dalje raditi na rješavanju tih problema kroz konkretni rad sa vladinim i drugim institucijama (kroz zagovaranje, edukaciju, sastanke i slično) za koje se pokaže da diskriminiraju LGBT osobe, ne obavljaju svoj posao u skladu sa profesionalnom etikom, ili na bilo koji drugi način ne zaustavljaju politiku selektivnog zastupanja ljudskih prava. Do procjene realnih problema i potreba doći će se kroz analizu 550 upitnika, koje su popunile LGBTTIQ osobe iz BiH.

Do kraja jula, ove godine, objavićemo detaljnu deskriptivno-statističku analizu podataka do kojih smo došli. U ovom istraživanju posebni značaj smo dali manjim mjestima u državi, a naši istraživači i istraživačice su dobili podatke iz više od 30 mjesta u BiH, pored većih centara poput Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Bihaća, Mostara i Zenice. Izvještaj o rezultatima istraživanja i preporuke poslužiće kao platforma za dalje zagovaranje konkretnih promjena u korist LGBT osoba u oblastima života koje se tiču zdravstva, policije, pravosuđa, političke participacije, te ukupnog osnaživanja LGBT zajednice i kulture u Bosni i Hercegovini.

Piše Redakcija portala

 

 

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!