Rišpet: S ljudskim pravima nema više kompromisa

20. 05. 2013

rišpet Ove godine, 10.02. osnovana je u Splitu udruga Rišpet, koja se, pored ostalog, zalaže i za javno zagovaranje, zaštitu i promicanje prava LGBT osoba, te organizovanje javnih okupljanja i edukaciju putem publikacija, medija i socijalnih mreža, radionica, kurseva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i drugih aktivnosti. Šta je navelo grupu ljudi da osnuje ovo udruženje, oko kojih tema planiraju da fokusiraju svoj rad, te da li se situacija u Splitu promijenila u korist LGBT zajednice poslije dva Prajda, pročitajte u nastavku.

Lgbt-prava.ba: Split dobija prvu LGBT organizaciju, šta vas je navelo na osnivanje organizacije?

Rišpet: Rišpet – LGBT udruga Split nije prva LGBT udruga u Splitu, ali je prva koja se primarno bavi zagovaranjem, zaštitom i promicanjem prava LGBT osoba. Udrugu su osnovali volonteri Split Pride-a s namjerom da osnaže LGBT zajednicu u Splitu i da afirmiraju građanke i građane da im se priključe u njihovom nastojanju da LGBT osobe ostvare potpunu ravnopravnost. Svjesni smo činjenice da su LGBT osobe svakodnevno izložene raznim oblicima diskriminacije, da zajednica u kojoj živimo nerado prihvaća sve ono što izlazi van heteronormativnog okvira i da u ovom trenutku jedino udruge civilnog društva imaju relativnu moć da ili mijenjaju ili utječu na toliko nužne promjene koje bi LGBT osobama osigurale bolji i sigurniji život. Već se desetljećima Splitu nameće etiketa grada slučaja, kao netolerantnog grada u kojem žive ljudi koji su temperamentni i nespremni na suživot sa bilo kakvim marginaliziranim i manjinskim zajednicama. Mi želimo promijeniti takvu sliku o Splitu i smatramo da je grad u kojem živimo spreman na promjene, on je samo bio zakinut za određene demokratske procese koji su se već ostvarili u razvijenijim gradovima i državama. Zbog društvenih, gospodarskih i političkih okolnosti u Splitu, ljudska prava bila su stavljena na „čekanje“. Međutim, s ljudskim pravima nema više kompromisa, ona bi trebala biti na prvom mjestu.

Lgbt-prava.ba: Koji su osnovni ciljevi vašeg djelovanja i na šta se planirate fokusirati u svom radu?

Rišpet: Temeljni cilj Rišpeta je eliminacija svih oblika diskriminacije i nasilja na temelju spolne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja te unapređenje zakonskih okvira za zaštitu ljudskih prava LGBT osoba. Također, želimo doprinijeti ostvarenju slobodnog, demokratskog, laičkog, emancipiranog i civilnog društva u kojemu su temeljne vrijednosti sloboda, mir, nenasilje, pravednost, rodna ravnopravnost, spolna ravnopravnost, prihvaćanje, sloboda govora, sloboda misli, te očuvanje, promicanje i prihvaćanje različitosti. Trenutno smo fokusirani na organiziranje trećeg Split Pridea, što je za našu udrugu najvažniji događaj koji nam pruža mogućnost da jasno artikuliramo naše zahtjeve političkim akterima, ali i da na jednoj kolektivnoj razini doprinesemo vidljivosti LGBT osoba u Splitu.

Lgbt-prava.ba: Iako tek počinjete sa radom, vjerujem da ste upućeni u stanje života i prava LGBT osoba u Splitu, možete li mi reci kakva je situacija i da li se nakon organizacije dva Prajda vide pozitivni pomaci?

Rišpet: Pozitivni pomaci vidljivi su na svim društvenim razinama: na individualnoj razini Pride je omogućio da sve LGBT osobe koje to žele dođu i sudjeluju (zgodna je stvar što za LGBT osobe dolazak na Pride može značiti i prvi korak prema „coming outu“, jer dopušta i da dođu osobe koje nisu ili ne žele biti out, ali i one koje to žele, ali dopušta, kao i članstvo u Rišpetu da se za ljudska prava LGBT osoba ljudi bore onoliko javno, otvoreno i glasno koliko to hoće), Pride je i mjesto gdje se susreću osobe koje dijele slična životna iskustva i slične potrebe, pa je to i jedan mehanizam koji može osnažiti zajednicu, ali i ujediniti ih u ostvarivanju zajedničkog cilja. Na kolektivnoj razini Pride je osnovno sredstvu ukazivanja splitskoj zajednici na probleme i poteškoće s kojima žive njihovi LGBT sugrađani i u tom smislu Pride je mehanizam kojim se otvara dijalog, bilo u medijima ili u svakodnevnom životu među prijateljima, poznanicima, članovima obitelji ili radnim kolegama. Na društvenoj razini Split Pride ima važan politički kontekst jer se upravo tu zahtijevaju i traže prava i slobode prijeko potrebne LGBT osobama u Hrvatskoj, u tom smislu Pride prelazi lokalnu razinu i traži strukturne promjene od onih koji su za to odgovorni.

Lgbt-prava.ba: Zajedno sa organizacijama Iskorak i Kontra ove godine učestvujete u organizaciji Split Pridea, koji je slogan ovogodišnje parade i da li ste već kontaktirali gradsku vlast, kakav je njihov stav?

Rišpet: Ovogodišnji slogan Split Pride je Potpuna ravnopravnost! Dakle, tražimo da se ODMAH svim LGBT osobama u Hrvatskoj osiguraju SVA uskraćena im prava koja imaju heteroseksualne osobe u Hrvatskoj. Poručujemo također da će se Split Pride održavati svake godine jer splitska LGBT zajednica neće odustati od svojih ciljeva. Udruge Kontra i Iskorak su zajedno s Rišpetom organizatori Pridea i njihov doprinos Prideu je nemjerljiv. Osim toga, članice i članovi Kontre i Iskoraka su i naši mentori koji su nesebično trošili svoje vrijeme i energiju, ne samo da bi se uspješno organizirao Pride, već su doprinijeli i osnivanju udruge Rišpet, na način da su nas motivirali, savjetovali i davali nam podršku kada je god to bilo potrebno.

Lgbt-prava.ba: Koliko vam znači podrška drugih organizacija na početku vašeg rada i da li je imate?

Rišpet: Podrška drugih udruga i organizacija je prijeko potrebna i mi smo i sretni i zahvalni jer takvu podršku imamo. Osim navedenih udruga, ključnu ulogu u organizaciji, naročito prva dva Pride-a, imala je i udruga Domine iz Splita koja nam je ustupila potreban prostor za sve aktivnosti koje su se događala i prije i nakon Pridea. Osim toga prijateljujemo i surađujemo s članicama i članovima Queer Sport Splita, udrugom koja se također bori za prava LGBT osoba, ali na malo drugačiji način. Surađivali smo i sa Centrom za pokret Split i s inicijativom Mladi Splićani ZA Zdravstveni odgoj prilikom dovođenja predstave Iskorak Dramske skupine Korak iz Pule. Aktivnu podršku prilikom projekta prikupljanja i objavljivanja anonimnih autobiografskih priča „U srednjoj školi i danas korak moj se čuje“ dale su nam i studentice i studenti Umjetničke akademije u Splitu. Podršku imamo i od drugih udruga koje se u Splitu bave pitanjima ljudskih prava, odnosno od udruga koje se bave pitanjima ljudskih prava LGBT osoba na razini Hrvatske i susjednih država. Ovim putem želimo zahvaliti svima od njih!

Za RišpetLjubica Lipanović, koordinatorica, i Marko Mlinar, koordinator udruge.

Razgovarala Lejla Huremović.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!