Novi projekat: Uvođenje LGBT tema u glavne tokove medijske scene u BiH

06. 03. 2013

14585691-BE5E-43C4-9E7994525A26C583

Sarajevski otvoreni centar u 2013. godini počinje sa realizacijom jednogodišnjeg projekta Uvođenje LGBT tema u glavne tokove medijske scene u BiH u saradnji saInternews-om u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog projekta je ohrabrivanje postojećih medija da izvještavaju o LGBT temama, pružanje relevantnih informacija i jačanje vještina i znanja o LGBT temema kroz edukaciju budućih novinara_ki.

U toku projekta, u periodu mart-decembar, će biti realizovane sljedeće aktivnosti:

– pisanje tekstova o LGBT temama i plasiranje istih u štampanim i online medijima

– mjesečne info sesije sa medijima

– vodič za medije o profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT temama

– škola za studente_ice novinarstva iz cijele BiH

– te, raspisivanje konkursa i dodjela nagrade medijima/novinarima_kama koji su konstantno izvještavali_e u 2013. godini o LGBT temama.

O pojedinačnim aktivnostima vezanim za projekat ćemo vas obavještavati u toku realizacije isith.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!