Odakle dolazi „peder“?

07. 06. 2013

Kada ukucate u google riječ peder izbaci vam stranice koje se direktno vežu za gej populaciju. Dakle, čak i da ne znamo ko se naziva pederima (a to je vrlo malo moguće) saznat ćemo kada tu riječ ukucamo u najpoznatiji pretraživač.

Svi mislimo da znamo šta zapravo znači riječ peder, i većina nas tu istu riječ bi objasnila na isti način kao i ja; Peder je pogrdan ili uvrjedljiv naziv za gej muškarca.

Međutim, malo je onih koji znaju odakle vodi samo porijeklo te riječi. Naime, etimološko porijeklo riječi peder dolazi iz starogrčkog jezika, to je zapravo složenica paiderastes, nastala od riječi: pais, u genitivu paidos što znači dječak, te erao što znači žudim.

Paiderastes ili peder u Staroj Grčkoj je zapravo bio pojam koji se često vezivao za pojam mentor, naime veoma bitan dio obrazovanja za bogate dječake predstavljalo je učenje pod okriljem mentora. Učenik je sticao znanja prateći političke govore svog mentora u agori, pomažući mu u obavljanju javnih poslova, vježbajući sa njim u gimnaziji i prisustvujući simpozijumima.

Od grčke riječi paiderastes izvedena je i riječ pederastija, što označava spolna sklonost muškarca ka osobi istog spola, prema izvornoj definiciji odraslog muškarca prema adolescentu.

Pederastija, koja je sinonim za homoseksualne muškarce, javlja se i u djelima antičke grčke književnosti. Poznat je dijalog Sokrata i Kritona iz djela „Gozba ili razgovor o ljubavi“.

Sokrat: Ti, časni Kritone, veliš da ljubav muškarca prema muškarcu nije grijeh.

Kriton: Ne velim da ne velim.

Sokrat: I priznaješ da ta sklonost nije ni duševni poremećaj, ni naslijeđena bolest?

Kriton: Upravo tako. Jer da je nasljedna, naši preci ne bi imali potomaka.

Sokrat: Onda si ti jedan od građana atinskih koji se ne protive braku dva muškarca.

Kriton: Jesam, i ne protivim se.

Sam naziv peder tada nije imao negativnu konotaciju, to je jednostavno označavalo seksualnu orijentaciju koja je obuhvatala homoseksualne i biseksualne muškarce.

Kada je postalo uvreda nazvati nekoga pederom, nije poznato. Međutim poznato je da je engleska riječ koju možemo prevesti kao peder – faggot – postala uvrjedljiva u 17 stoljeću. Inače riječ faggot na francuskom jeziku znači snop pruća i primarno se koristio kao naziv za stariju žensku osobu. Budući da je u to vrijeme vladalo stereotipno mišljenje da su svi gej muškarci feminizirani, počeo se koristiti pojam faggot kao naziv za feminiziranog gej muškarca u negativnom kontekstu, te time ta riječ i dobija ružnu konotaciju.

Zanimljivo je da se na https://hr.wiktionary.org pod riječju peder podrazumijevaju sljedeća objašnjenja: muška osoba spolno naklonjena osobama istoga spola; nepoduzetna, troma osoba, soba neprincipijelna ponašanja. Dok se kao sinonimi navode: homoseksualac, mlakonja, beskičmenjak.

Dakle, riječ peder je vremenom svakako poprimila negativnu konotaciju, međutim poznato je šta se desilo sa riječju queer i put koji je prešla od uvrede do politički korektnog naziva, možda se upravo isto desi i sa riječju peder. Možda.

Piše A.M.

Tekst nastao u okviru Škole o pravima LGBT osoba za studentice i studente novinarstva i komunikologije iz BiH

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!