Održana četvrta info sesija o stanju prava LGBT osoba u BiH u 2012. godini

08. 07. 2013

WP_000836Sarajevski otvoreni centar i Internews su za novinarke i novinare organizovali u Banjoj Luci četvrtu info sesiju o LGBT temama. Cilj info sesija je bio pružanje osnovnih informacija vezanih za prava LGBT osoba, kao i upoznavanje sa korektnom terminologijom, te postizanjem profesionalnog i etičkog izvještavanja. U toku osam sesija novinarke i novinari će imati priliku razgovarati sa osobama iz BiH i regije koje se bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam. Prva info sesija je bila prosvijećena izvještavanju o LGBT temama i korektnoj terminologiji, a na drugoj se govorilo o Međunarodnom danu borbe protiv homofobije i transfobije, dok treća je problematizirala ne/reprezentaciju lezbejskog identiteta u medijima.

Na današnjoj, četvrtoj, info sesiji gošća je bila Vladana Vasić, jedna od autorica Rozog izvještaja i koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru. Ona je govorila o važnosti prioritetnih mjera, poput uvođenje zločina iz mržnje u Krivični Zakon Federacije BiH, te o uspostavljanju jednakih procedura na svim nivoima vlasti vezano za izmjene ličnih dokumenata i matičnih brojeva transeksualnih osoba koje su se već podvrgnule prilagodbi spola. Kroz novinarska pitanja na info sesiji su se dotakle i teme vezane za pravno reguliranje zločina iz mržnje, te koja su konkretna zalaganja Sarajevskog otvorenog centra povodom ovog problema.

Piše: Redakcija portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!