Poljski Parlament je ušao u trans istoriju

31. 07. 2015

U četvrtak, 23. jula, donji dom poljskog Parlamenta (Sejm) donio je Zakon o rodnom usaglašavanju (Gender Accordance Act), koji je prvi takav zakon o priznanju rodne pripadnosti u toj zamelji u istoriji. Poslije početnog podnošenja prijedloga u maju 2012. godine od strane Ane Grodcke, prve poljske otvorene trans članice parlamenta, parlamentarna procedura je dugo trajala uz neprestane kritike upućene od konzervativnih medija. Zakon je na kraju usvojen preovlađujućom većinom glasova od 252 za, 158 protiv i 11 uzdržanih.

“Ovo je velika pobjeda za trans osobe u Poljskoj” rekao je Viktor Dinarski, predsednik i izvršni direktor Fondacije Trans-Fuzja, organizacije za ljudska prava koja radi na pravima i podršci poljskoj trans zajednici. “U proteklih nekoliko dana sreli smo se sa članovima parlamenta koji su bili i za i protiv tog zakona da bi lobirali za njega, ali ovo je prvi put da smo zapravo čuli poljske članove Parlamenta da otvoreno podržavaju tjelesnu autonomiju trans osoba i kako priznaju da trans građani treba da imaju obezbjeđeno svoje dostojanstvo”.

Iako Poljska ima već dužu istoriju u pogledu pravnog priznanja rodnog identiteta koja datira još od 1960, taj proces nikada nije doveo do ozakonjenja i dolazilo je do zbunjujućih sudskih postupaka. Ti postupci su prisiljavali trans osobe koje traže priznanje svog rodnog identiteta da se suoče sa svojim roditeljima i svojom djecom na sudu, da im vještaci ocjenuju dijagnozu rodne disforije, i da na kraju čekaju na odluku 4 meseca do čak godinu dana. Pravna bitka nije bila ni tada završena, jer Poljska nije omogućavala svojim građanima dobijanje novog izvoda iz matične knjige rođenih i nije postojao mehanizam da se obezbijedi da sav radni staž i svi papiri o obrazovanju budu na odgovarajuć način prilagođeni novim podacima te osobe.

Taj Zakon o rodnom usaglašavanju obezbjeđuje da niko osim samog aplikanta ne bude uključen u proces rodnog priznanja. Za prijavu priznanja rodnog identiteta aplikant treba da ispuni tri potrebna uslova, da je poljski građanin, da nije u braku i da prezentira dve nezavisne potvrde, ne starije od 12 meseci da se radi o osobi koja ima rodni identitet koji mu je pravno dodijeljen, koji izdaju ili klinički psiholozi koji su takođe i seksolozi, ili psihijatri ili seksolozi koji su takođe ljekari.

Tu prijavu razmatra regionalni sud u Lođu (koji će takođe biti jedini sud za prijem takvih prijava), u roku od tri mjeseca od momenta podnošenja i pravno priznanje će biti dato bez ikakve medicinske intervencije, uključujući i hormonalnu terapiju. Trans osobe će takođe dobiti nov izvod iz matične knjige rođenih i nova dokumenta koja potvrđuju njihovo obrazovanje i radni staž.

“Nije još gotovo” objasnila je Lalka Podobińska, potpredsednica Trans-Fuzja i advokatkinja, “Mi smo napravili istoriju u donjem domu, ali još uvijek postoji Senat i Predsednik. Oni takođe moraju da razumiju da je došlo vrijeme da trans osobe u Poljskoj dobiju zaista pristojan propis koji će regulisati njihove potrebe. Mi smo ipak optimisti. Mi smo učinili da većina onih koji kreiraju politiku shvate kako je priznanje rodnog identiteta važno”.

Izvor: transfuzja.org

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!