Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu

13. 06. 2013

Naslovna Marinhinog izvjestajaU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljen je izvještaj: Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Autorice ovog izvještaja su Marinha Barreiro, Vladana Vasić.

Ovdje možete preuzeti izvještaj na engleskom jeziku i na bhs jeziku.

 

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!