trans žene

Kako izgleda višestruka diskriminacija trans osoba koje se bave seksualnim radom?

Uz nemogućnost zapošljavanja, trans osobe, uglavnom trans žene, primorane su na seksualni rad, koji za njih predstavlja jedini izvor novčanih prihoda. S obzirom na to da im je ograničen pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama, trans osobe koje se bave seksualnim radom postaju jedna od rizičnih skupina koje bi mogle biti i bivaju inficirane HIV-om. Više čitajte u tekstu Liama Isića.

VIDEO: Nevidljive žene

Video “Nevidljive žene” urađen je u sklopu programa obilježavanja 16. dana aktivizma i posvećen je nasilju nad ženama i trans* ženama

Ryan: A ja bih da razgovaraš sa mnom

Nisam ja žena koja želi da postane muškarac, ja sam muško koje živi u tijelu koje ti objašnjavaš kao žensko. I nije ona muškarac koji je umislio da je žena, ona je žena koja se rodila u tijelu koje ti shvataš kao muško.