Video: Odluka o odlasku iz BiH nije jednostavna za LGBTIQ osobe

Pitanje migracija je najčešće pitanje nužnosti, bijega od opasnosti i ugroženosti života, te potrage za boljom budućnošću. Životi LGBTIQ osoba su neodvojiv dio sveobuhvatnog života društva u cjelini. To znači da sve socio-ekonomske poteškoće koje pogađaju građane/ke u BiH, pogađaju i LGBTIQ osobe.

Razgovarali/e smo sa LGBTIQ osobama koje žive, školuju se i rade u BiH. Interesovalo nas je kakav je kvalitet njihovog života u BiH, da li mogu živjeti slobodno svoje identitete, da li planiraju ostati ili ići iz BiH, te koji su to razlozi zbog kojih bi otišli iz države, te šta bi trebalo poboljšati u BiH da ostanu i grade svoje živote ovdje.

Video prilog pripremile Sanda Hanjalić i Nejra Rizvanović.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!