Započela kampanja zagovaranja LGBT prava “Poštujmo zakon! Prijavite nasilje!”

09. 09. 2014

cover B.U.K.ABanjalučko Udruženje Kvir Aktivista u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom započelo je u ponedjeljak, 8. septembra, javnu kampanju zagovaranja LGBT prava “Poštujmo zakon! Prijavite nasilje!”. Kampanja se sastoji od dva različita radio-džingla koji će se emitovati šest puta dnevno, narednih 30 dana, na talasima radija Balkan (95,9 FM).

Primarni cilj kampanje je motivisanje pripadnika i pripadnica LGBTTIQA populacije Banjaluke i Republike Srpske da prijave nasilje i diskriminaciju najbližoj policijskoj stanici, te skretanje pažnje javnosti na činjenicu da LGBTTIQA osobe postoje i žive u Republici Srpskoj. Statistički podaci korišteni u kampanji imaju za cilj da ukažu javnosti i LGBT zajednici na količinu nasilja sa kojom se ova skupina svakodnevno suočava.

U kampanji je korišten član 162 Krivičnog zakona Republike Srpske (“Ko na osnovu vjere, nacionalne ili etničke pripadnosti, pola ili seksualne orijentacije naruši slobodu ili pravo čovjeka utvrđeno Ustavom Republike Srpske, kazniće se zatvorom do tri godine”), te član 10 Ustava Republike Srpske (“Svi građani Republike Srpske su ravnopravni u slobodama i pravima, i jednaki su pred zakonom bez obzira na bilo koje lično svojstvo”).

Navedeni zakoni nisu jedini zakoni Republike Srpske koji zabranjuju diskriminaciju, nasilje i govor mržnje na osnovu seksualnog i/ili rodnog identiteta. Važno je istaći da Ustav Republike Srpske kao najviši pravni akt, garantuje jednakost i ravnopravnost svim svojim građanima i građankama bez obzira na njihovo lično svojstvo, te ujedno nastoji poslati poruku mira, tolerancije i nenasilja građanima i građankama Republike Srpske.

Ova akcija je podržana od strane USAID-a u Bosni i Hercegovini.

Poslušajte džinglove!

Poštujmo zakon! Prijavite nasilje!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!