Zašto je važno regulirati govor mržnje u online prostoru

Govor mržnje je bilo potrebno definirati kako bi se ukazalo na toksičnu upotrebu jezika usmjerenu protiv već ranjivih skupina izloženih diskriminaciji i nasilju. O važnosti regulacije govora mržnje na internetu piše Selma Kešetović

Pitanje diskriminacije LGBT osoba u BiH

Jedna od ključnih aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH usmjerena je na podizanje svijesti građana/ki o njihovim pravima i o postojanju mehanizama i institucija za zaštitu kada su ugroženi/e na bilo koji način