Centar za mlade “Kvart”: Beskompromisno podržavamo i učestvujemo u bici za LGBT prava

18. 02. 2015

kvart logoCentar za mlade “KVART” je nevladino, neprofitabilno, vanstranačko udruženje iz Prijedora. S njima smo razgovarali o njihovom dosadašnjem radu, njihovoj ulozi u borbi za LGBT prava i planovima za budućnost.

Razgovarala: Bojana Vasić

LGBT.ba: Kada je nastao Centar za mlade “KVART” i čime se bavite?

Centar za mlade “KVART” je formalno osnovan 2006. godine, međutim, kako su se osobe iz grupe mladih iz Prijedora koje su osnovale udruženje vrlo brzo razišle uslijed angažovanja na drugim životnim prioritetima, organizacija je nekoliko godina bila u hibernaciji dok se krajem 2012. godine dio prvobitne grupe osnivača pojačan novim mladim snagama odlučuje da rehabilituje organizaciju i restrukturiše je. Od tada je Centar za mlade “KVART” jako prisutan u javnom prostoru na lokalnom, ali i nacionalnom nivou. Udruženje se bavi temama iz domena tranzicione pravde i ljudskih prava okupljajući mlade osobe i realizujući i osmišljavajući svoje aktivnosti sa njima. Centar je član u upravnog odbora Mreže za izgradnju mira, aktivni član Koalicije Jednakost, Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina počinjenog iz mržnje kao i Inicijative za monitoring EU integracija BiH.

LGBT.ba: Koje su bile Vaše dosadašnje aktivnosti?

Iako je organizacija dosta mlada, iza sebe ima dosta organizovanih aktivnosti. Osim outreach programa za mlade koji podrazumijeva kulturne i edukativne aktivnosti kao što su street art radionice, koncerti, kampovi za mlade, javne debate od interesa za mlade i različite radionice i seminare edukativnog karaktera, Centar za mlade “KVART” je organizovao niz aktivnosti koje problematizuju negiranje počinjenih ratnih zločina i bave se izgradnjom kulture sjećanja kao što su javni skupovi, ulične akcije, komemoracije, panel debate i konferencije. Iz domena ljudskih prava aktivnosti se odnose na reagovanje na kršenje ljudskih prava, rad na zaštiti manjinskih ljudskih prava, suzbijanje diskriminacije, govora i zločina počinjenog iz mržnje. Dosadašnje aktivnosti su još uvijek fokusirane na izgradnju unutrašnjih kapaciteta i umrežavanje, ali i na radu na vidljivosti organizacije.

LGBT.ba: Da li podržavate aktivizam za LGBT prava?

Centar za mlade “KVART” beskompromisno podržava i učestvuje u bici za LGBT prava. Aktivisti_ice Kvarta su uključeni_e u većinu inicijativa i aktivnosti u BiH koje tematizuju LGBT tematiku. Na lokalnom nivou se u ovom pogledu najviše bavimo izgradnjom zajednice. Takođe, Kvart sarađuje i sa drugim organizacijama koje se bave problemima LGBT prava kao što su B.U.K.A., Sarajevski otvoreni centar i Okvir.

LGBT.ba: Kako vidite svoju ulogu u aktivizmu za LGBT prava?

Centar za mlade “KVART” razdvaja dva nivoa aktivnosti, prije svega lokalni, gdje će fokus i dalje biti na okupljanju i izgradnji zajednice, te širi, regionalni i nacionalni, gdje je plan dalje povezivanje sa organizacijama koje se bave ljudskim pravima, osmišljavanje zajedničkih programa i projekata. Osim toga, aktivisti_ice Kvarta volonterski skoro tri godine realizuju program “Šareno kino” koji podrazumijeva upload i promociju filmova koji se bave LGBT i queer tematikom u cyber prostoru. I ova aktivnost će se nastaviti i u budućnosti. Iako Centar za mlade “KVART” nije LGBT organizacija, trudimo se biti prisutni na području borbe za ostvarivanje LGBT prava. Posebno je u našem radu zastupljen angažman na polju kršenja ljudskih prava, diskriminacije, govora i zločina počinjenog iz mržnje što su svakako pojave neodvojive od trenutnog stanja LGBT populacije u našoj državi.

LGBT.ba: Koji su vaši planovi za budućnost?

Prije svega, evidentna je potreba za daljom izgradnje kapaciteta organizacije kako bi bila u stanju da adekvatno odgovori na izazove i probleme kako na lokalnom tako i na širem nivou. Osim toga, svakako će se raditi na daljem animiranju i okupljanju mladih.Kada se radi o LGBT pravima i aktivizmu, svakako ćemo nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima, ali svakako u narednom periodu planiramo intenziviranje aktivnosti na ovom polju, posebno kada se radi o zajedničkom nastupu sa partnerskim organizacijama u osmišljavanju i realizaciji zajedničkih programa i projekata. Svakako nam se čini da je od ključnog značaja povećanje vidljivosti same populacije, ali i problema sa kojima se susreću, okupljanju organizacija i drugih zainteresovanih strana koje mogu pomoći u pobljšanju položaja LGBT populacije.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!