Info sesija: Senzibilizacija prve linije zaštite LGBT osoba od nasilja u Republici Srpskoj

25. 05. 2015

info sesijaSarajevski otvoreni centar je od novembra 2014. godine ponovo krenuo sa organizovanjem info sesija na kojima će novinari i novinarke imati priliku upoznati i razgovarati sa gošćama i gostima iz BiH i regije, a koji se na različite načine bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam.

Info sesija na temu Senzibilizacija prve linije zaštite LGBT osoba od nasilja u Republici Srpskoj će biti održana u četvrtak, 28. maja, u 11 h u Banja Luci, u prostorijama Oštre nule.

Budući da je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH izdala preporuku Upravi za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske da u okviru stručnog osposobljavanja, usavršavanja, obuke, edukacije ili kroz bilo koji drugi vid informisanja policijskih službenika, preduzme mjere iz svoje nadležnosti sa ciljem unapređenja senzibiliteta policije za rad sa pripadnicima LGBT zajednice, proaktivnog i preventivnog djelovanja, te provođenja i primjene strožije prekršajne i kaznene politike za prekršaje i krivična djela počinjena prema pripadnicima LGBT zajednice, te da u roku od 30 dana obavijesti Instituciju ombudsmena o poduzetim mjerama, SOC organizuje info sesiju za medije na kojoj će ispred MUP-a Republike Srpske govoriti načelnik Uprave za policijsko obrazovanje Mile Šikman, ispred Institucije Ombudsmena će govoriti Predrag Raosavljević, te ispred Banjalučkog udruženja kvir aktivista Jasenko Suljetović.

Na sesiji će biti govora o trenutnom stanju života i prava LGBT osoba u Banja Luci, načinu na koji će se provesti preporuka Institucije Ombudsmena te o planovima saradnje MUP-a i nevladinog sektora u cilju poboljšanja zaštite LGBT osoba.

Info sesije se organizuju u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!