Lična i politička iskustva LGBT+ osoba kroz digitalne priče

15. 10. 2016

davPiše: Azem Kurtić

U svrhu obilježavanja Međunarodnog Coming Out dana, Udruženje Okvir je u utorak, 11. oktobra, održalo press konferenciju povodom objavljivanja 11 digitalnih priča LGBT+ osoba u okviru projekta Coming Out 2016. O digitalnim pričama kao alatu za društvenu promjenu govorila je dugogodišnja aktivistkinja i pionirka korištenja digitalnih priča na našim prostorima, Valentina Pellizzer. “Digitalne priče su vrlo jednostavne jer su spoj dvije stvari – spoj slike koja je ilustracija priče, i priče iz prvog lica, ličnog ‘ja’, koju autor/ica lično priča. Zbog toga je svaka priča različita, emotivna i lična”, rekla je Valentina.

O samom procesu nastajanja digitalnih priča i značenju Coming Out dana govorile su Belma Šteta i Azra Čaušević ispred udruženja Okvir. “Bitno je na individualnom i kolektivnom nivou da izlazimo napolje sa svojim talentima i svojim stvaranjem i tako doprinesemo našem društvu. Jedan od načina izlaska napolje su upravo ove digitalne priče”, kazala je Azra.

Važnost projekta Coming Out 2016 jeste prenošenje kako ličnih, tako i političkih iskustava LGBT+ osoba kroz inovativne i kreativne načine korištenja tehnologije. Cilj projekta jeste ukazivanje na vidljivost, različitost i potrebe LGBT+ osoba širom Bosne i Hercegovine.

Proces stvaranja digitalnih priča koristan je iz više razloga. Najvažnije je to da se radi o projektu koji na jednom sigurnom mjestu okuplja više članova/ica LGBTQ zajednice, koji dobijaju priliku da razgovaraju, upoznaju se i iznesu stvari koje im predstavljaju problem, a pored toga, mnogi učesnici/e naučili/e su kako koristiti određene kompjuterske programe koji su im ranije bili nepoznanica.

“Kreiranje digitalnih priča je uzbudljiv način izražavanja kroz koji osoba može podijeliti svoje lične priče kroz fotografiju, video, tekst, animaciju, uz garanciju da će identitet osobe, ukoliko ona to želi, ostati anoniman”, rekla je Belma, te dodala: “Priče nisu jedini produkt ovog projekta, jer su osobe koje su bile dio ovog projekta otišle kući sa novim setom vještina koje prije nisu imale.”

Neke od zastupljenih tema su prihvatanje sebe, autovanje porodici i prijateljima, prijateljstvo, podrška, pravo i sloboda na rodno izražavanje, nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, seksizam i druge. Počevši od 11. oktobra, sve digitalne priče LGBT+ osoba će u toku mjesecaa biti objavljene na web stranici uduženja Okvir.

Pogledajte jednu od digitalnih priča!

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!