Regionalna mreža protiv homofobije: Kršenja prava i nasilje prisutno u svim državama članicama

23. 03. 2014

Regionalna mreže protiv homofobije je objavila drugi bilten o LGBT događajima, borbama, narušavanju ljudskih prava, te zakonskim promjenama koje su obilježile drugu polovinu 2013. i početak 2014. godine u zemljama članicama mreže. Članice Mreže su države Balkana, Kavkaza, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

Kršenja ljudskih prava

U oktobru 2013. godine u Egiptu je četrnaest muškaraca uhićeno za prakticiranje homoseksualnosti u sauni u Kairu. Tužilac Mohammed Sayed Ahmed je naložio da se sauna zatvori i da se muškarci zadrže u pritvoru najmanje četiri dana poslije uhićenja.

Izvor Kaos GL - Protesti u Izraelu
Izvor Kaos GL – Protesti u Izraelu

U januaru 2014. u Izraelu je transrodnu ženu napalo jedanaest maskiranih muškaraca iz izraelske granične policije koristeći suzavac i električne šokere. U znak protesta protiv ovakvog stravičnog nasilja oko 1000 ljudi u Jeruzalemu je održalo najveću demonstraciju transrodnih osoba.

Edukacije

Dok su institucionalna homofobija i transfobija veliki problem LGBT osoba u BiH, Sarajevski otvoreni centar je organizirao treninge o pravima LGBT osoba za policijske službenikce_ce, kao i za pedagoge_inje i psihologe_ inje srednjih škola. Sarajevski otvoreni centar je također radio i na edukaciji novinara_ki na poboljšanju profesionalnog izvještavanja.

Kaos GL (Ankara) je također u septembru 2013. godine organizirao treninge u 23 grada u Turskoj. Posjetili su veliki broj univerziteta u cilju organiziranja LGBT događaja za studente_ice, a zajedno sa sindikatom obrazovanja su uradili edukaciju srednjoškolskih profesora_ica o ljudskim pravima.

Zakonske promjene i zahtjevi

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava je u novembru 2013. godine izjavilo da grčki Zakon o građanskoj zajednici koji uključuje samo hetereoseksualne parove narušava Europsku konvenciju o ljudskim pravima i da Grčka mora promijenti zakon da zadovolji propise. Nova verzija zakona protiv zločina iz mržnje koju je izdalo Ministarstvo pravde u novembru 2013. je izostavio seksualnu orijentaciju i rodni idenitet sa svoje liste zaštićenih skupina.

U suradnji sa Vijećem Europe, ombdusmanom i Ministarstvom socijalne politike i mladih objavljeno je da će albanski Parlament unutar prvih šest mjeseci 2014. godine unijeti ispravke u Porodično pravo kako bi LGBT parovi bili priznati u zakonu koji se specifično odnosi na zivotno partnerstvo. Nacrt amandmana o Porodičnom pravu i potpuno novi zakon za priznanje roda su predstavljeni za vrijeme konferencije u Tirani u decembru 2013. godine.

U martu 2014. godine turski Parlament je prihvatio i zakon protiv zločina iz mržnje koji ne uključuje seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Zakon je dio Šestog paketa demokratizacije koji donosi nova ograničenja sloboda okupljanja.

LGBTI aktivisti_kinje iz Istanbula su se priključili Gradskom sastanku i zahtjevali svoja prava od gradske uprave. LGBTI kandidati_kinje će se natjecati na lokalnim izborima koji će se održati krajem marta ove godine.

Izvor Kaos GL - Turska
Izvor Kaos GL – Turska

Solidarnost

U oktobru 2013. godine Makedonija je održala radio kampanju pod nazivom Makedonija ima ljubavi za sve. Kampanja je uključila LGBTI populaciju i njihove obitelji sa pričama o ličnim iskustvima mržnje i nasilja i završila sa Maršom tolerancije u kojem je sudjelovalo 16 organizacija za ljudska prava, uključujući Centar za podršku LGBTI zajednici.

U Izraelu je pokrenuta Asocijacija izraelskih gej očeva kao podrška potrebama gej muškaraca koji već jesu ili žele postati očevi. Štoviše, Queristanski filmski festival je održan po drugi put sa prikazivanjem dvanaest nezapadnih queer filmova. Sjećanje na ubijene transrodne osobe je obilježeno 20. novembra sa stotinama sudionika_ca, ove godine sa posebnim naglaskom na transeksualne seksualne radnike_ce.

Izvor Kaos GL - Makedonija
Izvor Kaos GL – Makedonija

U Libanonu je mala neovisna grupa pod imenom Šaptači prikupila sredstva za sirijske gej izbjeglice. Šaptači pružaju psihosocijalnu podršku pojedincima_kama i organiziraju zajedničku Pozorišnu terapiju.

U oktobru 2013. godine grupa uglednih Armenaca_ki iz dijaspore su poslali pismo podrške pravima LGBT osoba u Armeniji, nakon što je predložen antigej zakonski propis poput onog koji je prošao u junu 2013. u Rusiji.

2. decembra 2013. održani su ogromni protesti u Yerevanu podudarajući se sa posjetom ruskog predsjednika Vladimira Putina i dogovorom armenske vlade da se pridruži Euroazijskoj carinskoj uniji. Aktivistinja Lala Aslikyan je marširala sa zastavom duginih boja u čast borbe za prava LGBT osoba, ali su je šikanirale nacionalne grupe koje su napale i „Marš različitosti“ u maju 2012.

U decembru 2013. godine Kaos GL je organizirao Drugi simpozij protiv diskriminacije s fokusom na probleme LGBT studenata_ica u turskom obrazovnom sistemu. U januaru 2014. Kaos GL je po prvi put organizirao panel diskusiju o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu na Osmom međunarodnom pravnom kongresu Pravne komore Ankare.

Prevela Mia Slavik, lgbt-prava.ba

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!