Više od 1000 policijskih službenika_ca KS bit će obučeno o krivičnim djelima nad LGBT osobama

05. 04. 2014
Foto: Sarajevski otvoreni centar
Foto: Sarajevski otvoreni centar

U prostorijama Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, 31. marta 2014. godine održana su prva dva časa edukacije o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu kao motivima izvršenja krivičnih djela za policijske službenike_ce policije Kantona Sarajevo u okviru permanentne obuke i njene oblasti Rad policije u zajednici, uz podršku Sarajevskog otvorenog centra. Tokom svake sedmice narednih godinu dana, policijski_e službenice_ci će učiti o prepoznavanju krivičnih djela počinjenih iz predrasude na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te postupanju prema LGBT osobama žrtvama ovakvih krivičnih djela. Oko 1500 policijskih službenika policije Kantona Sarajevo će do marta naredne godine proći kroz ovu edukaciju.

Sigurnost i zaštita ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba u Bosni i Hercegovini zahtijevaju brzu, profesionalnu i adekvatnu reakciju svih bosanskohercegovačkih policijskih agencija, pogotovo u svjetlu povećane vidljivosti LGBT osoba kroz rad organizacija civilnog društva i neformalnih aktivističkih grupa koja rezultira i povećanjem broja kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH. Jednak tretman u zaštiti ljudskih prava mora biti obezbijeđen svim građanima_kama.

S druge strane, LGBT osobe često trpe nasilje – fizičko, verbalno ili psihičko, a zbog stida ili straha da će se nasilje povećati ukoliko se nasilnici prijave policiji, te zbog nepovjerenja u policiju i državne strukture zaštite protiv nasilja, ne prijavljuju nasilje. 86% LGBT osoba koje su pretrpjele fizičko nasilje, to nisu prijavile. Institucije koje štite sigurnost imovine i lica moraju biti stub sistema sigurnosti za sve građane_ke, pogotovo one koje se nalaze u najranjivijem položaju i koji_e pripadaju marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkom društvu.

Sarajevski otvoreni centar će i dalje nastaviti sarađivati s MUP-om i Policijom Kantona Sarajevo na obuci policijskih službenika_ca u suočavanju sa dva problema: povećanog stepena kršenja ljudskih prava LGBT osoba, te građenju odnosa povjerenja LGBT osoba u policijske službenike_ce.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!