azil

Azil: jedina šansa za dostojanstven ljudski život?

Razlozi za traženja azila su najčešće psihičke poteškoće zbog života u homofobnoj i transfobnoj sredini, psihičko i fizičko nasilje, diskriminacija pri zapošljavanju i progon koji se trpi zbog seksualne orijentacije i rodnog identiteta, odnosno nemogućnost ostvarivanja osnovnih ljudskih prava

Traženje azila: Sve ima svoju cijenu

Marija Knežević je trenutno u procesu prikupljanja dokumenata i građenja slučaja za dobijanje azila u SAD-u. S njom smo razgovarali o njenim razlozima za traženje azila, o procedurama, te o posljedicama i beneficijama dobijanja azila u SAD-u

Kako dobiti azil za LGBT osobe u zemljama Evropske unije

U zadnjih deset godina u Evropskoj uniji desio se veliki napredak na polju pružanja međunarodne zaštite i azila LGBT osobama. Darko Pandurević detaljnije piše o procesu traženja azila za LGBT osobe i evropskim zemljama koje su najpogodnije za ovu proceduru