lgbt književnost

Poezija kao otpor i most

Poezija, kao jedan od umjetničkih izraza, može da bude snažno oruđe za osvještavanje, edukaciju, oplemenjivanje unutrašnjih vrijednosti, ali, u slučaju krutog i jednoznačnog tumačenja iste, dobijamo suprotni efekat. Više čitajte u tekstu Mirze Halilčevića