zločin iz mržnje

FBiH nakon šest godina regulisala Krivična djela počinjena iz mržnje

Ovim izmjenama i dopunama Krivičnim zakonom FBiH krivična djela počinjena iz mržnje definisana su kao svako krivično djelo učinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjerskog uvjerenja, nacionalnog ili etničkog porijekla, jezika, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta druge osobe.

Govor mržne prema LGBT osobama

Piše: Barbara Mijatović Govor mržnje kao što mu se iz imena može vidjeti ne predstavlja ništa pozitivno, pa ponajprije treba definirati govor mržnje. Po…